Frederiksberg får en idrætsfestival

Vi glæder sig over, at vores forslag om en idrætsfestival på Frederiksberg nu er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på Frederiksberg Rådhus. Dermed har alle partier anerkendt, at der må nye, kreative ideer til at løse den udfordring, kommunen står med i de kommende år, hvor vi bliver flere og flere borgere til de samme få idrætsfaciliteter.

Her mener vi en idrætsfestival vil være et godt bidrag til at sætte idrætten på dagsordenen og gøre opmærksom på nye idrætsgrene og på de muligheder, der allerede findes i byen. Vi er derfor også glade for, at Frederiksberg Idræts-Union har påtaget sig opgaven med – i samarbejde med de mange idrætsforeninger – at stå for idrætsfestivalen, der økonomisk vil blive støttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vi håber, at rigtig mange idrætsforeninger – store som små – vil komme med idéer og forslag til, hvad en idrætsfestival skal indeholde. I må gerne være kreative, og I må gerne tænke over, hvordan vi kan bruge byens rum, pladserne og gader og stræder bedre, end vi gør i dag. Kommunen har nemlig mulighed for og afsat penge til at lukke gader af til midlertidige aktiviteter, lige som vi kender det fra forskellige løbearrangementer og fra Danmark Rundt cykelløbet

Samtidig er vi glade for, at Frederiksberg Idræts-Union er i fuld gang med at se på, hvordan hallerne og banerne kan bruges bedre, så flere får glæde af pladsen. Frederiksberg Idræts-Union gør i det hele taget et stort arbejde med at optimere idrætten og de mange frivillige træneres vilkår på Frederiksberg.

I det hele taget gøres der en stor indsat for, at skabe bedre rammer om idrætten med de få ressourcer, der er til rådighed.

(Af: Balder Mørk Andersen (SF) og Sine Heltberg (S), medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Bragt i Frederiksberg Bladet den 26. april 2011)