Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Ren røv at trutte i

Ligestillingsminister Lykke Friis har i den forløbne uge været ude og opfordre mænd til at deltage i ligestillingskampen. Talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen siger: ”Jeg kunne ikke være mere enig, men må konstatere, at Lykke Friis ikke selv har deltaget i kampen de seneste år.”

”Vi andre har været i ligestillingskampen længe – mænd og kvinder side om side. 8. marts-initiativets arbejde har givet mænd en platform, hvorfra de kan udtrykke deres utilfredshed med andre mænds sexkøb, samfundets forældede syn på mænds seksualitet og sexkøb som en nødvendig rettighed for mænd”, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen.

 ”Så i 8. marts-initiativet melder vi altså ren røv at trutte i, uanset om den sidder på en mand eller en kvinde. Vi mangler bare en ligestillingsminister, der gider trutte med”, siger Balder Mørk Andersen.

Talsperson for 8. marts-initiativet Hanne Helth: ”Tingsliggørelsen af mennesker i prostitution rammer både mænd og kvinder. Men det ulige magtforhold og fornedrelsen af den prostituerede rammer først og fremmest kvinder – også de kvinder, Lykke Friis vil have mænd til at dele magten med i selskabsbestyrelserne.”

”Den omfattende prostitution og menneskehandel er tidens værste tegn på manglende ligestilling, og derfor er det så væsentligt, at lade det spørgsmål spille en central rolle på kvindernes internationale kampdag,” siger talsperson for 8. marts-initiativet Hanne Helth.

”De fleste sexkøbere er mænd, men de fleste mænd køber ikke sex. Derfor ønsker mænd naturligvis at være med til at forebygge udnyttelsen i prostitution og menneskehandel, for det er en kamp for menneskelig værdighed og respekt for alle”, siger talsperson for 8. marts-initiativet Hanne Helth.

Talspersoner: Hanne Helth 61 62 59 60 og Balder Mørk Andersen 26 14 04 65

                                                                                                                                                               

Siden 2008 har nu 29 organisationer, sociale institutioner og politiske bevægelser slået kræfterne sammen for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex, sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd ud af prostitution og støtter sexkøbere, der ønsker at stoppe med at købe sex..  

8. marts-initiativet er:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom – DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, Etniske Minoritetskvinders Råd, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, LIVa – Rehab, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvindefotogruppen FoQus, Kvindelejren på Femø, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU København, Soroptimist Danmark, Center for Women’s Equality, Zonta