Tale ved 8. marts-initiativets demonstration på 100-året for kvindernes internationale kampdag

8. marts 2010-fælleslogoKære mænd (og også kære kvinder)

Men kære mænd, er nu engang ikke en talehilsen der er hørt så tit på kvindernes internationale kampdag

Det var godt, at I kunne komme ned fra lianerne – ud af hulerne og lukke Ekstra Bladets massageannoncer bare disse få timer.

Spøg til side for det er faktisk slet ikke morsomt – det vi er samlet for at kæmpe for i dag, og det er slet ikke hæmmende dogmer om køn.

Vi er her nemlig for, at fejre kvindebevægelsens sejre gennem 100 år.

Vi er her for at tydeliggøre, at kampen for ligestilling skal tages af begge køn, og for begge køns skyld.

Vi er her fordi vi vil have kønnene tættere på hinanden, ikke så de spændende forskelle udviskes, men så de hæmmende uligheder mindskes.

Vi er her for at vise, at vi tager afstand fra udnyttelsen af mennesker i prostitution.

Vi er her fordi vi afskyr handel med mennesker.

Vi er samlet for at vise, at i et socialt ansvarligt samfund bør vi tage vare på hinanden – i stedet for at gøre hinanden til varer.

Vi er her for at udtrykke vores ønske om, at gøre det forbudt at købe sig til sex.

Vi er samlet fordi vi mener, at vi i Danmark slet ikke udviser det rette sociale samfundssind over for prostituerede.

Og vi mænd er her i dag for at sige fra over for det maskulint dominerede seksualbillede som prostitution rummer, hvor mænd fastholdes som libidostyrede aber, mens kvinder gøres til genstande der bare skal stå til rådighed.

Vi er her fordi vi mener, at sex skal være en nydelse – ikke en ydelse.

Jeg begyndte med et fokus på køn der reelt er en selvmodsigelse. For vi er mennesker først og derpå henholdsvis kvinder og mænd. Og det er ikke kønnet i sig selv der er afgørende for om en person rummer sunde holdninger til hvordan andre mennesker bør behandles.

Alligevel bør vi mænd tage bladet for munden og anerkende, at det er mænd der er sexkøbere.

Globalt foregår der en udnyttelse af kvinder, drenge og mænd. Og det er langt hovedsagelig mænd der udnytter andre mennesker seksuelt.

Prostitution er altså et kønnet fænomen – men det er søreme ikke kønt. Derfor er det vigtigt, at også mænd siger fra – og tager et medansvar for et samfund med mindre prostitution og menneskehandel.

I Danmark har 14 % danske mænd dvs. godt 300.000 prøvet at købe sex – og af disse kan 100.000 betegnes som vanesexkøbere. Det er et helt urimeligt højt tal, og det er især disse mænd vi ønsker at sende et utvetydigt signal – både for at fortælle dem, at de gør ubodelig skade på de prostituerede, men også fordi de gør skade på både mænd og kvinder som køn.

Vi mænd kan sagtens kontrollere os selv – se selv når der er landskamp – vandforsyningsbelastningen fra toiletter ligger i bund når kampen er i gang, men eksploderer i pausen når alle ikke behøver at holde sig længere.

Stemmeretten til kvinder, kvinder på toppen, ligeløn og ligestilling i barselsorloven. Hvem kan have noget imod det – kvinder såvel som mænd? Men kampen for et samfund uden udnyttelse af kvinder i prostitution, rammer altså nogen mænd (og kvinder) som en mavepuster. Her er vi inde og røre ved et kulturelt kønsprivilegium.

Til dem der stejler over det – kan man sige det samme, som nogle sexkøbere nedladende ville sige til prostituerede kvinder. ”Tag det som en mand” – dvs. hold kæft og bid det i dig. Og I skal vide, at jeg hader denne talemåde lige så meget som andre dogmatiske udtryk der fastholder mænd og kvinder i roller som de ikke fortjener at spille.

Det er der ingen prostituerede der skulle være nødt til, men sexkøbere bør bide et forbud i sig, og se det som en verden af nye muligheder. Som var det en ny seksuel klimaforandring. Tænk dig, at gå i seng med en kvinde udelukkende fordi hun har lyst til dig – som er oprigtig tændt! Som har lyst til at have sex med dig fordi du er et spændende og erotisk menneske, og ikke fordi du er et betalende menneske. Prøv det – og det burde i grunden ikke være så svært – når vi ved at det kun er 8 % af sexkøberne i DK der mener, at de kun kan få sex ved at betale for det.

Vi vil et samfund, hvor alle mænd sætter andre menneskers sundhed højere end deres egen seksuelle tilfredsstillelse.

Vi vil et samfund, hvor alfonser og bordelejere der fastholder kvinder i prostitution, betragtes som ufrihedens iværksættere.

Vi vil et samfund, hvor danske drenge i omklædningsrummet ikke finder det sejt, at få stivet manddommen af hos en prostitueret.

Vi vil have, at ældre danske sexkøbere må sande, at prostituerede tager varig skade af, at man kommer forbi for at genopfriske fordums bedrifter.   

Vi vil have, at manden på bytur uden held hos kvinderne, forstår at den prostituerede på Halmtorvet ikke er lige så seksuelt trængende som ham – hun trænger derimod kun til pengene.

Vi vil sikre, at familiefædre med børnesæde bag i bilen, tænker sig om en ekstra gang, før de lige snupper et blowjob på vej hjem til konen. De må nu nøjes med en haps dog.

Jeg vil til slut benytte lejligheden til i særdeleshed, at sende en hilsen til alle de mænd der offentligt har sagt fra over for sexkøb. Til dem som sammen med de ufortrødent kæmpende kvinder har stået i frontlinjen og taget de verbale tæsk fra prostitutionslobbyister og egoistiske sexkøbere. Det har lydt: ”I skal ikke blande jer i mit sexliv! Det er en sexydelse jeg har købt og betalt! Støt det fattige Afrika – køb et nigeriansk blowjob! Send noget bilateral bollebistand af sted.
Det er ikke lige populært som mand, at tale de sexkøbende mænd, prostitutionslobbyen og berøringsangste politikere med hang til prostitutionsmyter midt imod.

Men det skal gøres lige indtil den dag, hvor folketinget vedtager et forbud mod køb af sex.

Da har vi gennemført den anden del af den seksuelle revolution – den del hvor udnyttelse og ufrihed er koblet fra, ligesom det var tanken fra starten af.

Fortsat rigtig god kampdag – og lad os så komme ud at gå! Kvinder såvel som mænd.