(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Mændene bruger kvindedag til kamp mod køb af sex

Plakat 2010DEMONSTRATION fra Rådhuspladsen i København den 8. marts kl. 17

Talere: Mette Frederiksen (S), Lita Malmberg, Odile Poulsen, Balder Mørk Andersen (SF) og Hanne Helth (8. marts-initiativet)
Musik: Marie Carmen Koppel
 

8. marts 2010-fælleslogoMandag den 8. marts fejres 100-året for kvindernes internationale kampdag. 8. marts-initiativet demonstrerer i den anledning fra Rådhuspladsen for et forbud mod køb af sex. Som følge af at mange mænd endnu ikke har taget stilling i købesexdebatten, vil mænd, der støtter et forbud mod at købe sex, gå i en samlet gruppe i demonstrationen for at vise deres opbakning til kampen for et samfund, der tør lovgive mod sexkøb for at begrænse udnyttelsen af mennesker i prostitution.

Direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen, er helt afklaret omkring sin holdning til køb af sex: “Først og fremmest skal køb af sex forbydes, fordi vi som samfund skal sende et klart signal om, at man ikke med loven i hånden kan købe andre mennesker. Dertil kommer, at et forbud vil nedbringe efterspørgslen efter prostitution betydeligt, fordi risikoen for straf vil afholde mange mænd fra at købe sex. Men et forbud skal suppleres af en stærk, social indsats, der kan hjælpe kvinderne med at opnå et værdigt alternativ til prostitutionen”. 

Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Peter Hummelgaard Thomsen, er overbevist: ”Jeg støtter et forbud mod køb af sex, fordi jeg nægter, at de svageste i samfundet skal udnyttes seksuelt, fordi de af økonomiske eller sociale årsager ikke kan sige fra”.

Direktør for Odense Zoo, Henrik Lehmann Andersen, har også besluttet sig: “Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb er en nedværdigende handling, både for køber og købte. Samtidig er det imod mit menneskesyn, at man kan købe hinanden i enhver sammenhæng. Endelig er muligheden for sexkøb anledning til kriminelle handlinger, der understøtter uligheden i samfundet.”

Socialborgmester i Københavns Kommune, Mikkel Warming, er klar i mælet: ”Jeg støtter et forbud mod køb af sex, fordi prostitution giver langt de fleste prostituerede store fysiske, psykiske og sociale skader. De menneskelige omkostninger ved et liv i prostitution er simpelthen så høje, at samfundet må tage et ansvar”.

På hjemmesiden www.tagstillingmand.dk  udtrykker mere end 120 mænd deres afstandstagen til sexkøb. Af kendte personer kan bl.a. nævnes:

Harald Børsting (formand for LO)
Dennis Kristensen (formand for FOA)
Poul Erik Skov Christensen (formand for 3F)
Tøger Seidenfaden (redaktør)
Villy Søvndal (SF-formand)
Magnus Heunicke (MF)
Anker Boye (borgmester)
Bo Asmus Kjeldgaard (borgmester)
Frank Aaen (MF)
Anders Morgenthaler (filminstruktør m.m.)
Peter Mygind (skuespiller)
Morten Hartz Kaplers (filminstruktør)
Kurt Strand (DR-journalist)
Simon Kvamm (musiker m.m.)
Peter Gade (badmintonspiller)
AndyOp (rapper)
Kenneth Reinicke (lektor)
Kristian Ditlev Jensen (forfatter)
Axel Boisen (producer)

Hele programmet for demonstration kan ses på www.8marts.dk

Pressekontakt     
For personlige kommentarer til sexkøb kan du i forbindelse med denne 8. marts-dag kontakte:
 
Mads Roke Clausen, 25 21 32 22
Henrik Lehmann, 22 23 11 32
Peter Hummelgaard Thomsen, 40 95 53 00
Mikkel Warming, 26 37 02 78

For kommentarer vedr. 8. marts-initiativets arbejde og den kommende demonstration kan du kontakte talspersonerne:
Hanne Helth, 61 62 59 60
Balder Mørk Andersen, 26 14 0465
Baggrund
8. marts-initiativet har siden 2008 været samlingspunkt for 28 organisationers, sociale institutioners og politiske bevægelsers kamp mod køb af sex. Kræfterne blev slået sammen for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex og sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd ud af prostitution.  

8. marts-initiativet er: Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvindelejren på Femø, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU-København, Soroptimist Danmark, Center for Women’s Equality, Zonta