Giv de 16-årige valgret

Hvis den kriminelle lavalder nedsættes til 14 år, og knallert for fremtiden bliver noget for 15-årige. Burde det så ikke være muligt, at give de 16-årige valgret så de kan være med til at bestemme hvilke politikere der skal vedtage lovgivning i Danmark?

Jeg er imod de to første forslag, men hvis de gennemføres af et borgerligt ledet flertal er det komplet hovedløst, hvis de samtidig fastholder et nej til en sænkelse af valgretten.

At holdninger til folketingsbeslutninger i for høj grad udspringer af analyser af nuværende og potentielle vælgergrupper er vist helt tydeligt.