Betalingsring og billigere busbilletter

BusPå Frederiksberg er forureningen fra bilos alvorlig. Her hoster vi os gennem trafikken på cykel. Her vokser børn op i en sky af skadelige partikler.

En omfattende hollandsk undersøgelse viser, at der er næsten 50 % overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Dette gælder da ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt og 5.000 tabte leveår. Derudover resulterer forureningen i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet grundet sygdom.

I SF mener vi at bedre busdrift med en halvering af billetpriserne, samt en betalingsring om hovedstaden er fremtidens nødvendige svar. Erfaringer fra England, Sverige og Norge viser, at det letter trafikpresset, mindsker luftforureningen og giver borgerne lyst til at tage bus, tog og metro. Kombineret med et øget cykelfokus gavner det alles sundhed.

Ikke nok med at det vil mindske forureningen, så vil trængselsafgifterne i løbet af fem år generere et overskud på 7-8 mia. kr. til investeringer i infrastrukturen i hovedstadsområdet. Bedre og billigere kollektiv trafik, kortere transporttid til arbejde og en renere byluft. Hvem kan dog sige nej til det?

(Lokalavisen Frederiksberg d. 29. oktober 2009 m. Tue Damsø)