(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet – Prostitution: Fornuften sejrede i Aalborg

PRESSEMEDDELELSE

Prostitution: Fornuften sejrede i Aalborg

”I 8. marts-initiativet glæder vi os meget over, at Socialdemokraterne har valgt at melde sig ind i kampen mod udnyttelsen af mennesker i prostitution. Det har ikke hjulpet at informere om skaderne ved prostitution, for mere end 300.000 danske mænd bliver ved med at købe sex. Derfor er det nødvendigt at lovgive mod købesex”, siger talsperson Hanne Helth.

”Socialdemokraterne har vist den styrke, der skal til, hvis man vil være et socialt ansvarligt parti. 
Med deres støtte til et generelt forbud mod køb af sex har Socialdemokraterne sendt et vigtigt politisk signal om, at prostitution er skadeligt både for den enkelte prostituerede og for samfundet som helhed. Socialdemokraterne gør modigt op med tabuet om retten til at købe sex”, siger talsperson Hanne Helth.

”Socialdemokraternes beslutning er banebrydende og vil, når loven en dag bliver til virkelighed, gøre Danmark til et bedre land at leve i. Med et forbud mod sexkøb vil vi få en langt mindre sexindustri og redde mange mennesker fra at få ødelagt livet i prostitution”, siger talsperson Balder Mørk Andersen.

”I 8. marts-initiativet håber vi, at Socialdemokraternes vedtagelse vil skabe et fornyet fokus på effektive sociale tiltag, der får mennesker ud af prostitution”, siger talsperson Balder Mørk Andersen.

”Men tro ikke, at vi hviler på laurbærrene oven på Socialdemokraternes glædelige vedtagelse. I 8. marts-initiativet vil vi bruge den nye gejst, som Socialdemokraterne har skabt, til igen og igen at rejse kravet om et forbud mod køb af sex, indtil et politisk flertal vedtager det ved lov”, lyder det fra initiativets talspersoner Hanne Helth og Balder Mørk Andersen.

Talspersoner:
Hanne Helth 61 62 59 60     
Balder Mørk Andersen 26 14 04 65

Læs mere på www.8marts.dk

8. marts-initiativet består af disse 27 organisationer:

Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU København, SUF’s Kvindegruppe, Soroptimist Danmark, The World March of Women, Center for Women’s Equality, Zonta