Beskyt verden fra paven

PavenDen katolske kirke, repræsenteret ved sit overhoved paven, har atter engang på negativ vis bragt sig i centrum. Nu mener han, at kondomer forværrer kampen mod aids. Læs Berlingske: Frankrig raser over paven

Det er ikke en nyhed, at den katolske kirke på uskøn vis synes at føre en forkvaklet religiøs kamp mod mennesker. Men det er nyt, at der nu fra officielt hold tages så klart afstand. Det er befriende, og det bør være sådan, at gejstlige og andre notabiliteter til enhver tid kan forvente den samme utvetydige kritik som andre nødvendigvis må stå klar til i en verden med ytringsfrihed.

Jeg vil vove den påstand, at havde det været muslimske lærde der havde udgydt det samme religiøse sludder – ja, så havde himlens porte åbnet sig med kritik. Hvorfor – på trods af den katolske kirkes hyppige selvmål, sker det ikke? Hvorfor har de mere kredit på den religiøse dummekonto end andre?

Husk at spørge alle ytringsfrihedens utrættelige vogtere, hvorfor de dog ikke finder det lige så opportunt at træde i karakter over for den katolske kirke. Mange trækker måske på skuldrene, og ser paven som en person der ofte virker som en pauseklovn. Men denne afslappede holdning er desværre farlig, for den katolske kirke har en enorm magt – især i Afrika, hvor den kunne og burde være medvirkende til store fremskridt for mennesker.

Derfor glæder jeg mig i det mindste over, at det franske udenrigsministerium har sagt fra i denne sag.

Pavens udtalelser om at kondomer skal forbydes, og aids kureres ved seksuel afholdenhed, får mig desværre til at mene, at religiøs afholdenhed i denne forbindelse vil være et bedre middel. (Og lad mig understrege, at dette ikke skal læses som en generel kritik af religion)