Præsentationspapir til urafstemning om folketingskandidater i Storkreds København

Indtil 11. september er der urafstemning i Storkreds København om prioriteringsrækkefølgen af folketingskandidaterne i de kommende to år. Jeg opstiller igen, og håber derfor meget at du hvis du er SF’er, med dit kryds vil støtte mig i mine bestræbelser på at blive en del af SF’s hold på Christiansborg efter næste valg.

Nedenstående er den tekst på 2000 tegn som alle kandidater har indleveret. Den dækker dog langt fra alle aspekter af mit hidtidige politiske virke. Så jeg vil opfordre dig til, at gå på opdagelse på denne hjemmeside for at få et mere dybtgående indblik i mine politiske holdninger.

Vh. Balder Mørk Andersen

OPSTILLINGSTEKST
Situationen er alvorlig efter 7 år, hvor Anders Foghs minimalstat er blevet smuglet ind ad bagdøren. Det har haft store omkostninger for velfærden og især for de økonomisk ringest stillede borgerne i dette land. Derfor er der mere end nogensinde før brug for en skarp opposition med SF i spidsen. Jeg vil arbejde for at SF:

• skal være retssikkerhedens tydeligste fortaler – samt konsekvent søger at indrette et straffesystem der virker forebyggende og ikke som regeringen – med straf der hævner.

• tydeligt er et økonomisk progressivt, forebyggende og ansvarligt parti, så der aldrig kan rejses tvivl om, hvor pengene til velfærd skal komme fra.

• fortsat skal være Danmarks centrale ligestillingsparti – for både mænd og kvinder.

• kæmper for individets frihed – men tør begrænse det når den skader andre eller fællesskabet.

• går forrest i kampen for en retfærdigere international verdensorden – og forebygger terror frem for som ny krigsnation at fremme denne trussel.

• fortsat vil være landets klogeste trafik-, miljø- og klimaparti – de andres kurs koster penge samt dyre- og menneskeliv.

Som folketingskandidat har man naturligvis sine mærkesager, men som tillidsvalgt repræsentant for SF’s samlede politik bør man favne og være i stand til konsekvent at fremføre den samlede pakke.

Jeg føler mig i stand til fortsat at varetage en sådan tillid fra medlemmerne i Storkreds København, og vil gøre, hvad jeg kan for at blive en del af SF’s stærke hold på Christiansborg. For jeg mener at have noget nyt at tilbyde.

Folketingskandidat for SF i Storkreds København, medlem af SF’s Hovedbestyrelse, formand for SF’s Retsudvalg og SF’s Ligestillingsudvalg, 1. supp. til Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Talsperson for 8. marts-initiativet
Alder:
32 år
Uddannelse: cand.mag i historie med idræt som bifag
Arbejde: pt. jobsøgende
Civilstand: samboende med min kæreste og vores to børn
Hjemmeside:
www.baldersf.dk
Kontakt (mig gerne på): mail: balder@baldersf.dk tlf: 26140465
Opstillet af SF-Frederiksberg