Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008

Ligestilling, mangfoldighed og et godt medlemsdemokrati med en sund debatkultur er organisatoriske kernepunkter for SF. Viden om SF’s medlemmer og deres forskellige måder at være aktive på er nødvendig for, at man på bedste vis kan skabe en partikultur der inkluderer, og ikke ekskluderer. Som et led i forsøget på at klarlægge viden, fandt jeg i min egenskab som formand for SF’s ligestillingsudvalg, at det var på sin plads at lægge nogen tal sammen, for at se hvordan det forholder sig med medlemmernes lyst til at gå på talerstolen til et landsmøde.

Statistikken er i denne ombæring opgjort udfra kønsforskelle, men man kunne også opregne forskelligheder udfra andre karakteristika (fx alder, uddannelse og tillidsposter). Man kan vælge at betragte det som et kuriosum, men man kan også tage det med sig videre ud til sit parti- eller foreningsliv, og have det i baghovedet når man der tilrettelægger en mødekultur for alle.

FAKTA 

SF’s medlemmer er næsten ligeligt fordelt på de to køn

528 personer med taleret havde indskrevet sig med mulighed for at komme på talerstolen senest lørdag kl. 16. 

Den kønsmæssige fordeling var:
230 kvinder (43,6 %)
298 mænd (56,4 %)

185 personer talte under plenumdebatterne (heraf 4 andengangstalere 3 mænd/1 kvinde under debatten om politisk hovedudtalelse).

Den kønsmæssige fordeling var:
64 kvinder (34,6 %)
121 mænd (65,4 %)

Udspecificeret på de tre forskellige debatter fordelte tallene sig således:

Politisk hovedudtalelse med 109 talere:
34 kvinder (31,2 %)
75 mænd (68,8 %)

EU-debat med 37 talere:
11 kvinder (29,7 %)
26 mænd (70,3 %)

Organisationsdebat med 39 talere:
19 kvinder (48,7 %)
20 mænd (51,3 %)

Konklusioner:

 • På trods af partiets lige kønsfordeling tager flere mænd end kvinder til landsmøde
 • Kvinder går i færre tilfælde på talerstolen end mænd, både faktisk og relativt.
 • Kvinder taler relativt set mest om partiets organisation og endda mere end mændene.
 • Uden at have undersøgt det til bunds, synes der at være belæg for at konkludere, at en større procentdel af de kvinder der taler i plenum, end af mændene, i forvejen sidder på tillidsposter – er indvalgte i folketing eller byråd – eller er kandidater. 

0 tanker om “Kønsmæssig talestatistik for plenumdebatter under SF’s Landsmøde 2008”

 1. Godt initiativ!
  – Synes det er overmåde bemærkelsesværdigt, at kønsfordelingen til de politiske debatter er så skæv! Det kunne være interessant med et større studie – af landsmøder, HB-møder, partiforeningsmøder etc. For når den mandlige dominans (især når det gælder talelysten) er så udtalt, så må det altså give stof til eftertanke i ligestillingens parti!

  (en anden statistik, der kunne være meget interessant kunne være om kønsfordelingen blandt tilhørerne afspejler fordelingen blandt de delegerede – eller om der er relativt flere kvinder her)

 2. Som det mindste håber jeg at en sådan opgørelse kan give stof til eftertanke hos de delegerede, som så kan tage det med hjem til partiforeningerne, hvor der så evt. kan arbejdes med mødetid og form. Her mener jeg altså, at det lokale kan ‘træne’ medlemmerne så det rykker ved det centrale, snarere end at fx landsmøder skal ændres (selvom ingen ko bør være hellig).

  Den opgørelse som du forslår ser således ud (opgjort ud fra tilmeldte, og altså ikke faktisk fremmødte): Der var 85 tilhørere – 43 kvinder og 42 mænd.

  Så, her opleves altså interessant nok den samme fordeling som i medlemsskaren.

 3. Interessant statistik og interessante betragtninger, men som en af de nye kvinder i partiet, en af dem der brænder for at være med til at føre SF over målstregen ved næste valg, må jeg også sige at det at vi er kommet til, er en ting som jeg tror meget hurtigt vil ændre det statistiske billede på de kommende landsmøder.
  Selvom jeg har talt i mange forsamlinger før, har jeg ikke talt på et landsmøde for SF, mit hjertebarn, før, og det betød også at jeg var lidt for tilbageholdende og ikke nåede op og fik sagt det meget relevante jeg ville om EU og socialretlige værdier. Men næste gang jeg er til landsmødet vil jeg da helt sikkert blande mig meget mere, både i den politiske og den europæiske debat, også selvom jeg ike er opstillet til hverken byråd, regionssråd eller folketing, og det tror jeg faktisk mange af mine nye medsøstre i SF også vil.

 4. Hej Mette
  Velkommen i partiet.

  Jeg håber at du får ret, men må være ærlig og bemærke, at jeg ikke umiddelbart tror at flere medlemmer, og herunder flere kvinder, helt naturligt vil føre til at flere kvinder vil gå på talerstolen, relativt set i forhold til det samlede antal af medlemmer med taleret.

  Jeg tror at der ligger nogen strukturer i parti- og foreningsliv, sandsynligvis præget af henholdsvis politisk historie, hvor mænd har (og stadig er) været overrepræsenteret, samt af den helt generelle sociokulturelle prægning af kønnet fra barndom (egentlig helt fra fødslen af) og frem.

  Men det er en kort udlægning af noget som er meget komplekst.

 5. Hej Balder
  Jeg har bl.s via mit fag, stor politisk, sociologisk og samfundsmæssig interesse i, viden om og erfaring med sociokulturelle mekanismer, årsagssammenhænge og langsigtede løsningsmuligheder. Jeg må give dig ret i, at der i mange af samfundets strukturer mangler reel ligebehandling, særligt fordi tiden ikke har indhentet de strukturelt indlejrede forældede og rigide organisations- og kommunikationsformer. Hermed har man til stadighed reelt nægtet at inkludere kvinderne på lige fod med mændene, i de respektive organisationer. Jeg tror dog ærligt og oprigtigt på at jeg selv kun er en af mange nye men brændende og mangeårigt trofaste støtter, der nu er gået aktivt med ind i kampen, jeg har personligt mødt 5 – 6 kvinder som var både på introkursus i februar, og på landsmødet nu her. De var alle ligesom jeg var blevet aktive og flere af dem var tilmed også som jeg, involveret i organisatorisk arbejde i flere strukturer.
  Disse kvinder oplevede jeg som debatlystne og intelligente kvinder med meninger og retorik i orden, hvorfor jeg netop er optimistisk for fremtidens landsmøder.
  Mon ikke vi begge håber at jeg får ret ? 😉
  P.S : Tillykke med valget til HB

 6. Tak for tillykke Mette.
  Vi krydser fingre for at du bare er en blandt mange. Jeg håber samtidig at nyt blod på SF-talerstole kan medføre en styrkelse på indholdssiden, når folk uden forhold til de eksisterende strukturer bare går op og giver los.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *