Så kom valget – SF er klar og jeg er klar

Vi skal have en anden regering – det er af største vigtighed for det danske samfunds fremtid.
SF skal have fremgang – vi har længe været det stærkeste oppositionsparti – for vi har så mange gode svar på udfordringerne i vores samfund.

Du bør derfor sætte dit kryds ved SF d. 13. november – og helst personligt ved mig – hvis du bor i Københavns Storkreds. Her vil du finde mig på stemmesedlen under SF – som det andet opførte navn.
Betro mig dit kryds – og få en modig stemme i Folketinget

Jeg fokuserer i særdeleshed på følgende områder:

Mine mærkesager

STOP menneskehandel – STOP prostitution

prostitutionodelaeggerliv.jpg

 • Forbud mod køb af sex
 • Social og økonomisk hjælp til prostituerede
 • Menneskehandlede kvinder skal ikke behandles som dyr

Ligestilling nu – hvor svært ka’ det være?!Det sammenvævede kvinde/mandetegn

 • Plads til far på barselsgangen – han kan ikke undværes
 • Økonomisk ligestilling mellem fraskilte forældre
 • Flere krisecentre til mænd
 • Ligeløn nu! – (har du hørt den før?!)

Sikker kanylebehandling er nødvendig, og til gavn for alleHvis du ikke er syg, skal du nok blive det på hospitalet!

 • Højere løn til sygeplejersker – de slider for dig
 • Klar oplysning om behandlingsgaranti

Fokus på folkeskolen – mere faglighed, mindre mobningFodbold

 • Gratis skolemad – sunde børn lærer bedst
 • Flere idrætstimer – god form giver bedre indlæring

Lokale mærkesager

Det gælder vore børns fremtidBørn er vort samfunds råstof

 • Gratis fritidstilbud til økonomisk dårligstillede
 • Flere udfordrende legepladser

Ældre – respekt for dem der byggede velfærdstaten

 • Mere tid til omsorg og flere ansatte i ældreplejen
 • Det minimale rådighedsbeløb skal hæves

Integration – mangfoldighed er en styrke

 • Lige rettigheder – væk med starthjælpen
 • Respekt, ligeværd og gensidig tillid

Trafik og miljø – det ku’ være så godt180px-bicycleplymouth.jpg

 • Brede og sikre cykelstier uden huller – flere cykelstativer
 • Bedre og billigere kollektiv trafik
 • Solcelleanlæg i kommunale bygninger

TIL GAVN FOR BYEN – TIL INSPIRATION FOR VERDEN