Opbakning til Nørrebro-borgernes demonstration for fred

Mød op i dag kl. 17.00 på Nørrebros Runddel, hvis du ligeledes ønsker at vise din afstandtagen til vold. Denne deltagelse kan samtidig fint kombineres med at man stadigvæk ønsker at bakke op om flere ungdomshuse i København. Denne støtte retter jeg personligt, og ligeledes SF i København mod de progressive og fredelige kræfter blandt de unge med interesse i hovedstadens kulturpolitik for ungdommen.

Jeg kommer – og jeg opfordrer dig til at gøre det samme.

Læs SF-Københavns pm her:

SF i København bakker op om Nørrebro-borgernes demonstration for fred

SF tager konsekvent afstand fra den vold og hærværk, som endnu engang er begået af dele af de unge med tilknytning til Ungdomshuset. SF ‘s sympati er med borgerne på Nørrebro, som balladen går hårdest ud over.

Men hærværk får ikke SF til at ændre politik. Vi mener fortsat, at der er brug for flere ungdomshuse i København. Det er en situation vi som politikere har været med til at skabe, derfor kræver det også politisk løsning. SF ønsker derfor en dialog med de unge, der går ind for en fredelig politisk løsning. De unge, der fortrækker at kaste med sten, må politiet tage sig af.

Yderligere information kontakt:
Frank Hedegaard, Ungdomshusordfører for SF i Borgerrepræsentationen Mobil: 23 44 14 16

Læs desuden Naboernenørrebros pm her:

Mød massivt op til fredelig demonstration:

Volden ud af Nørrebro

På Nørrebros Runddel,

Torsdag d. 6. september 2007 kl. 17.00

Vi, naboer på Nørrebro, er blevet gidsler i et orgie af brutal, hensynsløs vold og vandalisme. Vores kvarter, butikker og vuggestuer er igen blevet smadret, og vi føler os fuldstændig afmægtige. Vi mener, at man aldrig kan eller bør opnå nogen fordele ved at bruge vold, uanset hvilken sag man kæmper for.

*****

Derfor opfordrer vi alle borgere i København – unge, gamle, børn, handlende, forretningsdrivende, studerende, pensionister og indvandrere på tværs af religioner og politisk tilhørsforhold – til at møde talstærkt op til en fredelig, ikke-konfrontatorisk demonstration på Nørrebros Runddel.

*****

Målet er, at vi med vores tilstedeværelse kan vise de unge/autonome, at Nørrebro og København i sin fulde diversitet står sammen om at fordømme deres hærgen og ødelæggelse af vores kvarter som helt igennem uacceptabel.

*****

Tag dine børn og din nabo med, lav bannere og lad os sammen slå et afgø-rende slag for vores fælles retsfølelse, for demokratiet og for Nørrebros og Københavns fremtid – helt fri for afstumpet vold.

*****

Læs mere og sidste nyt om demonstrationen på www.naboernenorrebro.dk

Kontakt demonstrationens pressegruppe på tlf. 2152 5072 eller mail: naboerne.norrebro@gmail.com

0 tanker om “Opbakning til Nørrebro-borgernes demonstration for fred”

 1. Du går de reaktionæres ærinde. Der er intet som helst progressivt over “Naboerne på Nørrebro”, som op til rydningen og smadringen af Ungdonshuset var Ruth Evensens trojanske hest på Nørrebro. “Netværket” ledes af borgerlige og reaktionære kræfter, som er decideret fjendtligt indstillede over for et ungdomshus, over for venstrefløjen som helhed, og som dækker sig bag “volden” – ligesom de ansvarlige politikere på rådhuset. Hvis du læser deres demonstrationsappel, så står der netop IKKE noget om et nyt ungdomshus, som netop er LØSNINGEN på hele problemet. Så hvis du mener noget med din støtte til et ungdomshus, så foregår der 69 demoer i Kbh. i dag http://www.ungeren.dk/

  http://fritirak.blogspot.com/2007/09/hykleriske-naboer.html

  Carsten Kofoed, Nørrebro

 2. At man tager afstand fra vold er da en klog ting og hærværk er da også utroligt irriterende.
  Men at SF i København bakker op om endnu et af Martin Stahls hadprojekter synes direkte uovervejet.

  Martin Stahl, Christian Bondorff, Anders Kristiansen og Pontoppidan som står bag denne demonstration er de samme som stod bag den massive kampagne mod ungdomshuset før rydningen deraf.
  De ønskede huset ryddet og brugerene smidt lang pokker i vold.De ønskede allerede da en konfrontation.
  Ovennævnte har løbende argumenteret mod fredelige løsninger med anvisning af et nyt Ungdomshus.
  Senest har Stahl udtalt sig positivt om håndfaste beboere f.eks. rockerne i Jægersborggade i fht. balladen lørdag.
  Stahl har taget afstand fra selvtægt men ytret forståelse for de der havde lysten.
  Idag så vi så den “fredelige” gruppe af beboere fra Nørrebro med konsorter.

  Hvem var det der optrådte aggressivt, truende og i enkelte tilfælde korporligt – det var ikke Ungdosmhusets støtter.

  Så gode venner i SF I bør vælge jeres venner med lidt større omhu næste gang.

 3. Det er fint at tage afstand fra vold samtidig med at man støtter kampen for et nyt Ungdomshus. Men det er et komplekst budskab, som kun vanskeligt rummes i en demonstration. Og der er ikke noget i “Nørrebro-borgernes” initiativ der giver mulighed for en sådan kompleksitet. Tværtimod er demonstrationen gennemsyret af, at man ønsker de unge hen hvor peberet gror – eller i hvert fald til Rungsted. Jeg begræder volden i min egen gade, men begræder også tabet af mine unge naboers hus. Jeg ønsker et fredeligt Nørrebro, men kunne ikke deltage i dag, da demonstrationen forekom mig at være aggressiv og vendt mod de unge som gruppe. Vi har brug for en stemme mod vold og for et Ungdomshus, ikke arrige borgere. Pernille Lemvig-Fog, Nørrebro

 4. Kære Pernille, Bjarne og Carsten
  I er inde på samme boldgade, hvorfor jeg svarer jer samlet.

  Jeg noterer mig med tilfredshed, at ingen af jer stiller spørgsmålstegn ved mine politiske holdninger vedr. Ungdomshuset. Den har nemlig også været stringent igennem hele forløbet (se fx: http://www.baldersf.dk/2006/10/27/opfordring-til-ungdomshuset/ )

  Så jeres indspil går primært på min og SF’Kbh’s opbakning til denne demonstration imod vold. Som altid når man deltager i den slags orienterer man sig om de generelle paroler. Pressemeddelelsen som jeg citerer i mit indlæg indeholder intet som kunne forhindre mig i at bakke op. Den går udelukkende på en modstand mod vold og hærværk.

  Alligevel bragte jeg også min egen, og SF-KBH’s forståelse af demoen, for at undgå misforståelser.

  Jeg finder det evident, at flere dele af det politiske spektrum var repræsenteret ved borgerdemoen, herunder folk der både er imod vold og nyt ungdomshus – samt dem der ligesom mig er imod vold, men for et nyt ungdomshus. I den tid jeg var der inden jeg cyklede videre til andet møde, oplevede jeg en repræsentant for nabogruppen tale fint og lødigt, og han understregede samtidig at der var uenighed i gruppen om løsningen på konflikten, men at det var for komplekst til at blive rummet i demoen, som da blot gik på antivold, og ikke var aggressiv.

  Jeg så også handouts med fraser på hvidt papir – herunder nogle jeg ikke selv ville stå med. Faktisk spurgte jeg taleren om hvem der stod for disse. Han fortalte at det var ukoordineret. Jeg forholder mig derfor stadig til parolegrundlaget i pressemeddelelsen.

  Uden nogen sammenligning mellem sager eller mennesker, kommer jeg til at tænke på den kritik som Holger K. Nielsen i sin tid fik imod sig da han talte på Rådhuspladsen 7. august 2006 for de civile ofre i Libanon-konflikten. Han havde sagt at han ikke ville tale under Hizbollahflag, men gennemførte alligevel selvom enkelte personer stod med grønne Hizbollah-falg. Hans udgangspunkt var sagen – hvorfor skulle nogle få fundamentalister ødelægge dette.

  Jeg finder ikke SF’s og mit ungdomshusbudskab specielt komplekst – og mener at det går fint i spænd med at tage afstand til vold. Det vil jeg til enhver tid benytte lejligheden til. Det finder jeg samtidig så demokratisk evident, at jeg er villig til at løbe den risiko, at nogen ikke ønsker at anerkende den pluralisme der kan være blandt en større gruppe mennesker til en demo. En pluralisme som alle dele af pressen nok ikke ønsker at skildre – konflikt mellem borgergrupper sælger flere aviser.

  Men tak for indspillene, jeg forklarer gerne mine bevæggrunde.

  Vh. Balder

 5. kære Balder, tak for svar.

  Det er jo rigtigt at man til en demonstration kan “risikere” at gå sammen med nogle hvis holdninger man på mange punkter ikke kan dele. Og man kan dog være fælles om den samme parole. Det har jeg også oplevet.

  Spørgsmålet er hvor grænsen går.

  Med fælles ønske om en bydel fri for vold og hærværk – og et nyt hus til de unge,
  Pernille

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *