Hej Anders statsblogger – kommentar på Foghs blog

God søndag til alle på bloggen – jeg skrev for et par dage siden denne kommentar på Anders Foghs blog. (Hvis man da egentlig kan kalde hans side for en blog? Til dato har han skrevet (el. fået skrevet) 6 indlæg, men har ikke kommenteret (hvilket han dog skrev at han ikke ville), og ej heller lavet det opsummerende svar han lovede. Jeg betragter hans blog som et mediestunt med tekster man ligeså vel kunne læse i en avis eller i en pressemeddelelse, og tror at den vil dø en langsom død hvis der ikke sker ændringer.
Jeg ville dog heller ikke selv vide, hvad jeg skulle gøre med alle de kommentarer. Spørgsmålet er derfor: Kan en person med et så krævende job overhovedet have og vedligeholde en blog? Findes der gode eksempler på andre politikere i den jobklasse der har kunnet gøre det på en spændende og udviklende vis?

Hej Anders statsblogger

Kvalitetsreform, skattepakke og 2015-plan præsenterer du og regeringen samtidig. Det er jo et rent Kinder-æg. Slik til børn – men vil den voksne befolkning med stemmeret spise din valgpakke?

Jeg kan ikke lade være med at spørge om du ikke stoler nok på hvert enkelt udspil i sig selv, til at præsentere dem hver for sig? Du måtte jo vide, at der ville blive talt mere om skat, end om kvalitetsreform, og endnu mindre om 2015-plan.

Skatteudspillet har som sagt givet anledning til debat, og kritik fra ledende økonomer. ‘Dem der har skal mere gives’ syntes at være devisen. Det kan man være uenig i ud fra et solidarisk lighedssynspunkt – men dette er jo en politisk uenighed, hvor du så har valgt side.

Men man kan også være uenig ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt: Mener du selv at samfundets hjul holdes bedst i gang ved øge uligheden? For det er jo det skatteudspillet lægger op til. I givet fald – hvilke økonomiske teorier bygger du dette på?

Og hvad med boligbeskatningen: Har du lige så meget respekt for den rigdom der kommer ved at ligge på sofaen i sin ejerbolig og lukrere på højkonjunkturen, som du har for den der kommer af møjsomt flid? Hvis du virkelig ville have penge til at lave velfærd i dette samfund, skulle du starte med boligbeskatningen, samt se nærmere på om de multinationale selskaber betaler hvad de burde, uden derved at give vægt til truslen om at de vil flytte andetstedshen.

Kvalitetsreform
Anders – du skriver med rette at: ” tusindvis af offentligt ansatte hver eneste dag leverer en kæmpeindsats” – men bør de da ikke belønnes mere for dette?
Bør der ikke gøres mere for at tiltrække de flere hænder som der er brug for, så de offentligt ansatte ikke nedslides, og borgerne kan få mere værdighed ud af deres skattepenge?

Det lader ikke til at du ønsker fx at give mere i løn til de ansatte i hjemmeplejen, eller sørge for flere ansatte.

De milliarder der kunne være brugt på velfærd går nu til skattelettelser, og der er intet mellem himmel og jord der tyder på, at dynamiske effekter skulle kunne bringe de samme milliarder tilbage i samfundsøkonomien.

Vi er ikke enige politisk, ingen grund til at skjule dette. Så må argumenterne bestemme – og her må jeg med tilfredshed notere, at du har smidt udklædningen, og står tilbage som ja, politikeren Anders Fogh Rasmussen – som har andre ideer om landets udvikling, end dem jeg som SF’er står for. Det er blevet slået fast med syvtommersøm, på en facon som du ikke kunne gøre meget bedre.

Vh. Balder Mørk Andersen, SF-folketingskandidat i Kbh/Frb, formand for SF’s retsudvalg og SF’s ligestillingsudvalg