Ulidelig ventetid ved biblioteksskranken

På trods af at jeg i tidens løb har afsendt adskillige læserbreve og kommentarer med kritisk indhold, holder jeg nu mest af også at lade dem rumme noget konstruktivt. Endvidere ønsker jeg da heller ikke, at lade alt foregå i pressen, for nogle sager er for små og ofte kan man få rettet tingene ved anden kontakt. Et eksempel er mine oplevelser på Frederiksberg Hovedbibliotek, som til sidst fik mig til at sende følgende mail afsted:

Kære ….. ……
Jeg er ikke helt klar over om jeg går til den rette, men du kan jo sende
min mail videre i systemet, hvis du finder dette bedst.

Jeg er som så mange andre glad for afleverings- og låneautomaterne på
Hovedbiblioteket, og glæder mig generelt over at komme der.

Dog har jeg igennem længere tid oplevet, at der især ved 17-tiden hvor
flere folk går på biblioteket efter arbejde, aldrig er to åbne skranker.
Når man som jeg ofte har brug for skranken pga, især fjernlån,
genfornyelse efter tre på nettet, opleves der konsekvent en ualmindelig
lang ventetid på det tidspunkt. Især pga. lånere der ikke forstår
systemet, skal oprettes, betale bøder osv.

Jeg forstår ikke, at det ikke er muligt at sørge for ihvertfald to
medarbejdere ved skranken på især de pressede tidspunkter. Selv når
medarbejderne ser en enorm kø falder det ikke naturligt at åbne en skranke
til, og folk beder jo ikke om det som i Netto. Især når jeg oplever at der
på tidspunkter med mindre pres ikke mangler medarbejdere, giver dette
anledning til undren. Jeg håber I har mulighed for at forklare de evt.
prioriteringer.

Som gensvar fik jeg denne fine mail, og jeg håber og tror på, at tingene nu ændrer sig til glæde for både lånere og medarbejdere.

Kære Balder Mørk Andersen

Tak for din henvendelse vedr. spidsbelastningstidspunkter i Hovedbibliotekets
Ekspedition.

Vores servicekoncept indeholder regler om at tilkalde yderligere personale, såfremt
der er en kø på 5 personer, eller der skal behandles en kompliceret sag, som kan
tage lang tid.

På baggrund af din henvendelse har jeg indskærpet ovenstående regler overfor
personalet i min afdeling.

Vi udbygger snarest selvbetjeningsmulighederne ved at etablere selvafhentning af
flest mulige fjernlån, som samtidig vil medføre selvbetjent udlån og aflevering og
dermed nedsættelse af evt. ventetid i Ekspeditionen.

Med venlig hilsen
….. ……