Prostitution: Radikal symbolpolitik

De radikale vedtog som forventet følgende om prostitution:

Ansvar for slavehandel
“Handlede mennesker er vor tids slaver. Derfor vil Det Radikale Venstre arbejde for, at køb af sex hos prostituerede, der er ofre for trafficking, gøres strafbart.”

Min kritik fremførtes i mit forrige indlæg om sagen. Deres beslutning giver svære retsmæssige problemer, idet man jo skal kunne bevise, at kunden var vidende om at den prostituerede var offer for menneskehandel. Dette er klassisk radikal symbolpolitik i en analytisk blindgyde.

0 tanker om “Prostitution: Radikal symbolpolitik”

 1. Ja, der er reelt kun én vej frem:

  Legalisér prostitution som profession og tillad (kun) kooperativt drevne bordeller. Supplér dette med en indsats mod trafficking, hvor ofre for menneskehandel tilbydes opholds- og arbejdstilladelse og massive behandlingstilbud til de narkoprostituerede … og vi har en situation, hvor vi har minimeret problemerne, afskaffet trafficking og sikret værdige forhold også for de prostituerede og deres kunder. Win-win, mao.

 2. I Holland har man oplevet mere prostitution og mere trafficking, som følge af legaliseringen. Din ‘løsning’ er institutionaliseret udnyttelse bakket ind i humanistiske floskler.
  Mener du i givet fald, at man skal kunne aktiveres som prostitueret?

 3. Nej, selvfølgelig skal man ikke kunne aktiveres som prostitueret … faktisk går jeg slet ikke ind for “aktivering” i moderne forstand. Jeg mener vi bør koncentrere os om at finde rigtige jobs til dem, der gerne vil have dem …

  Mere prostitution er jo heller ikke noget problem i sig selv, sålænge det foregår under ordentlige forhold. Trafficking indebærer bortførelse eller bortlokning under falske forudsætninger, dvs. involverer kidnapning, pengeafpresning, bedrag og seksuelle overgreb – hvorfor det nok skulle kunne bekæmpes uden nogen skærpelse af lovgivningen omkring prostitution.

  Som sagt: Min løsning er at gøre den sorte økonomi omkring prostitutionen hvid – og hermed sørge for, at der ikke længere er plads til trafficking, som rammes gennem den eksisterende lovgivning. Dette er ikke, hvad man har gjort i Holland.

 4. Carsten – du skriver: “Mere prostitution er jo heller ikke noget problem i sig selv, sålænge det foregår under ordentlige forhold.”
  Her skilles vandene. Køb af andre mennesker til sex, er et enormt problem i sig selv, med negative konsekvenser for vores generelle måde at leve sammen på – som mænd og kvinder.
  Hoveddelen af kvinderne har haft mildest talt svære opvækster, og har i deres voksenliv ofte andre problemer at slås med. Legalisering af prostitution er at opgive denne gruppe borgere.
  Det er da hyklerisk, at du vil legalisere deres prostitutions’job’, men alligevel ikke vil kalde det for et rigtigt arbejde. Det er for mig ligegyldighed overfor andres sundhedstilstand. Alt bliver legalt i det frie valgs hellige liberale navn, men hvad nu hvis det frie valg reelt er et falsum?

 5. Må bare bakke op om Balders holdning. Prostitution er ikke kun et problem i forhold til følgevirkninger som trafficking m.v. Det er et problem i sig selv. At købe et andet menneskes krop er ikke at sammenligne med at købe et andet menneskes serviceydelser som f.eks. at gå til frisøren eller få massage. Prostitution sætter selve sjælen til salg, så at sige, fordi grænsen mellem det private og det offentlige er helt forsvundet. Så har man ingenting tilbage som prostitueret.

  mvh.

  Per Holbo Rasmussen
  Kristendemokraterne

 6. Balder skriver, at ”Køb af andre mennesker til sex, er et enormt problem i sig selv, med negative konsekvenser for vores genrelle måde at leve sammen på som mænd og kvinder”.

  Vi er enige i, at der er kvinder, der vantrives som prostituerede, og som skal hjælpes ud af prostitution.
  Men hvorfor har den form for prostitution, hvor den prostituerede trives med sit arbejde, negative konsekvenser for den måde, vi lever sammen på som mænd og kvinder?

  Per skriver: ”Prostitution sætter selve sjælen til salg, så at sige, fordi grænsen mellem det private og det offentlige er helt forsvundet. Så har man ingenting tilbage som prostitueret”.

  Men prostituerede, der trives med deres arbejde, sætter meget klare grænser for det, du kalder det private og det offentlige. Det er i øvrigt en af forudsætningerne for, at man kan trives ved at arbejde som prostitueret.

  Hvad bygger du din påstand på, om at sjælen er til salg, og at man ikke har noget tilbage?

  Når SF og Kristendemokraterne (KD) begge er fundamentalistiske modstandere af enhver form for prostitution, også den form for prostitution, hvor den prostituerede trives med sit arbejde, skyldes det så, at SF og KD grundlæggende mener, at prostitution er syndig?

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 7. Per må svare for sig selv. Men Anja og Knud – I ved jo godt hvordan vores tilgang er, så det er en smule mærkværdigt, at begynde at spørge os, om det grunder i kristen synds-tankegang. Vist er der humanisme i det, som er præget af kristendom, men SF har aldrig talt om synd, og det ved I også godt.

  Jeres mantra er ordet ‘trives’, men husk at politikere har ansvar for det samlede hele: Dem der umiddelbart har det skidt, dem man kan frygte vil få det skidt, dem der benytter selvbeskyttende metoder til at tro der har det godt, og dem som synes stærke nok, men som senere vil slås med arrene, og så er der den gruppe der måske nok er stærke nok.
  I kæmper for sidstnævnte, eller den del der forelagt andre muligheder ønsker et liv i prostitution. Jeg og SF kæmper i særdeleshed for alle de andre, men vil gerne sørge for nye valgmuligheder til de sidste også.
  Jeres ønske er at der skal være kunder nok – vi vil mindske kundeantallet, da vi mener at købene skader andre mennesker.

  At det som faktum primært er mænd der køber kvinder, påvirker det generelle syn som mænd har på kvinder. De vil af nogen mænd kunne blive reduceret til en vare. I synes at være ligeglade med dette.

 8. Hej Balder.

  Vi noterer os, at du i andet afsnit giver udtryk for en nuanceret opfattelse af de prostituerede, og vi er enige i, at hvis man skal udvikle en politik, der relaterer sig til prostitution, så er man nødt til at tage udgangspunkt i den differentiering, der eksisterer blandt udøverne. Inden for de fleste erhverv er der i større eller mindre grad en sådan differentiering.

  Som du ved, kæmper vi i høj grad for de prostituerede, der vantrives ved deres arbejde, hvilket bl.a. fremgår af vort oplæg ” Hjælp til kvinder, der vantrives som prostituerede.” Oplægget ligger på din hjemmeside under strengen “Hvad gemmer sig bag Team Gimel?” Vi har holdt møder med politikere fra alle partier om bl.a. dette oplæg, og vi har opfordret de politiske partier til at gør en massiv indsats for at hjælpe kvinder, der vantrives som prostituerede, ud af prostitution. Det er således fuldstændig forkert, når du påstår, at vi kun kæmper for de prostituerede, der trives ved deres arbejde.

  Til gengæld kan vi ikke se, hvordan SF med sit forslag om en kriminalisering kæmper for de kvinder, der vantrives som prostituerede. De vil kun få et vanskeligere liv, hvis kunderne kriminaliseres.

  Vi har ingen mening om, hvor mange kunder, der ”bør” være, så vi kæmper ikke, som du påstår, for, at der er ”kunder nok.” Vi så gerne, at samfundet og livet var indrettet på en måde, så der slet ikke var efterspørgsel efter prostitution, fordi alle fik opfyldt deres seksuelle behov. Men sådan er samfundet og livet ikke i dag.

  Hvis kundeantallet i kraft af en kriminalisering bliver mindre, vil det skærpe konkurrencen mellem de prostituerede, og det vil skabe en yderligere forråelse af miljøet, især til skade for de prostituerede, der har det psykisk og fysisk dårligt ved deres arbejde.

  Prøv på http://luder.smartlog.dk/ at læse beretningen fra en svensk prostitueret om konsekvenserne for de prostituerede af den svenske kriminalisering.

  Vi tvivler på, at SF overhovedet har gjort sig nogle overvejelser om de – konkrete – effekter af en kriminalisering, da partiet under parolen ”formindsk kundeantallet” vedtog, at det ønskede en sådan.

  Du nævner, at der p.g.a. forekomsten af prostitution er mænd, der vil se på kvinder som en vare, og herved referere du formentlig til Marx’ teori om fremmedgørelsen, som vi for så vidt ikke skal tage stilling til. Men da den antageligt ligger til grund for dit synspunkt i denne sag, skal vi gerne tage udgangspunkt i den.

  Tingsliggørelsen af menneskelige relationer er ikke et resultat af prostitution, men af den kapitalistiske markedsøkonomi. Du kan ikke afskaffe fremmedgørelse eller vare-gørelse af menneskelige relationer ved at afskaffe prostitution, der i øvrigt ikke kan afskaffes i en kapitalistisk markedsøkonomi.

  Afskaffelsen af fremmedgørelsen vil – når vi i den sammenhæng refererer til Karl Marx – indebære, at den bestående samfundsorden grundlæggende erstattes af et andet system, hvor alle får deres behov tilfredsstillet, og hvor der derfor ikke vil være incitamenter til prostitution, fordi ingen gennem prostitution ville kunne opnå noget, de ikke kunne opnå uden. Et system, der næppe ligger lige om hjørnet.

  Til gengæld er det værd at hæfte sig ved netop denne begrundelse omkring vare-gørelsen. For da det ikke virker spor troværdigt, at SF ønsker en kriminalisering for at hjælpe de prostituerede, kunne det derimod virke troværdigt, at SF ønsker kriminaliseringen ud fra en – ganske vist helt urealistisk – forestilling om, at man herigennem kunne ændre mænds eventuelle fremmedgjorte syn på kvinder som seksualobjekter.

  Det, der er kendetegnet den seksuelle relation ifm. prostitution, er, at det hele handler om, at en kvinde tilfredsstiller en mand, og hvis kvinden i forløbet opnår en tilfredsstillelse, så er det en biting. Det er vel i virkeligheden dét, SF vil have kriminaliseret?

 9. Balder

  2 ting:

  Den første:

  I kæmper blandt andet for “…dem man kan frygte vil få det skidt, dem der benytter selvbeskyttende metoder til at tro der har det godt, og dem som synes stærke nok, men som senere vil slås med arrene…”

  Disse mennesker er en gruppe mennesker du selv har opfundet. ” de har det skidt, de ved det bare ikke selv eller de har opfundet forsvarsmekanismer som gør at de ikke selv kan erkende det…eller, de får det skidt…det ved de bare heller ikke endnu”

  Hvordan kan man forsvare sig overfor en sådan en nedladenhed. Hvordan kan jeg overbevise dig om, at du tager fejl?? ….den har du jo allerede klaret, ved at reducere mig til et menneske som ikke aner hvordan jeg selv har det.
  Det er den formynderiske og reducerende holdning som gør mig forsvarsløs. Forsvarsløs overfor SF´s politik som vil ødelægge min forretning, som jeg er glad for, som jeg TRIVES med, som jeg ikke ønsker ødelagt.

  “Dem der umiddelbart har det skidt” vil I også hjælpe. Godt! …. de er nemme at identificere….spørg Reden, de kender dem ved navn.

  Så var der en gruppe mere…”….den gruppe der måske er stærke nok”…..ikke værd at tage hensyn til….dit måske antyder at du ikke tror på de findes.

  Sæt nogle tal på de 5 grupper først…undersøg om de overhovedet findes. Men det vil, I jo ikke, vel?….den store gruppe ved jo ikke at de behøver hjælp….ingen grund til at spørge dem når man kender svaret og ved at de tager fejl!!!!!

  Jeg bliver så gal!

  Er det omsorg…er det hjælp? Hvad kalder man hjælp man ikke ønsker…hvad kalder man hjælp der ødelægger ens eksistens grundlag ?

  Den anden ting:
  Jeg tror det er et faktum, Balder, at du aldrig har købt en prostituerets ydelse. (Hvor mange gange har du fået af vide, at man ikke kan købe en prostitueret…man kan købe en ydelse af hende…nu fik du den for 117. gang).

  Det faktum gør, at du ikke ved, at man godt kan respektere en luder som det hun er. Et ligeværdigt menneske som sælger en ydelse. Sex er ikke helligt. Mine kunder reducere mig ikke til en vare…og nej, det er ikke noget jeg bare tror, i lighed med at jeg “bare tror jeg har det godt”.

  Jeg er et voksent menneske, jeg er gal lige nu, men ellers ved mine fulde fem, jeg ved hvordan jeg har det. Det gør mine kollegaer også. Vis os da lidt respekt!

 10. det der med at vise os respekt, det tager jeg i mig igen…det er ikke nødvendigt, bare vi kan blive fri for omsorgen, så klare vi os selv som altid 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *