Faglig inspiration eller politisk turisme ? – om Frb.-magistratens studietur

”At rejse er at leve”, lyder et velkendt citat. Det gælder også for vores politikere i kommunalbestyrelsen, som i hver valgperiode rejser ud for at samle inspiration. Det er jeg som sådan tilhænger af, når blot jeg føler mig overbevist om at pengene er givet godt ud, og at der er åbenhed omkring turene. I forbindelse med magistratens planlagte tur til USA og Canada i november, er jeg dog desværre kommet i tvivl.

Derfor glædede det mig, at redaktøren i sidste nummer af dette blad (4. juli), fokuserede på denne kommunale rejselyst, og satte døren på klem for den kritik der med rette kan anføres. Det giver mig nemlig lejlighed til yderligere at knytte nogen kommentarer til sagen.

Ligegyldigt hvad kommunen bruger vores midler på, bør det til enhver tid sikres, at det er gjort med omtanke, og at det efterfølgende kommer Frederiksberg og dens borgere til gavn. Uagtet at studieturene er indregnet i budgettet, og derfor kan betales over kommunalbestyrelsens rejse- og repræsentationskonto, er penge brugt – nu engang – penge brugt. Ydermere behøver man jo ikke bruge dem, hvis der ikke kan findes gavn for dem. Da ryger de såmænd bare tilbage i kassen, hvor der ifølge halvårsregnskabet ligger 533 mio. kr. Den fyldte kasse får dog traditionelt ikke det konservative styre til at rutte med pengene, og det bør da ej heller gøres i forbindelse med rejserne. For ligesom at sætte tingene i relief, kan man indskyde, at de 750.000 kr. som Netværkstedet Thorvaldsen søgte, men ikke fik i budgettet for 2006, svarer til 2½ udvalgsrejse for vores politikere, og det er så endda lavt sat.

For at studieturen skal have en nytteværdi, bør man sikre, at den er relevant for politikerne, og at den bringer dem på forkant med udviklingen. Magistratens 9 medlemmer med følge, skal så igen til Nordamerika, og denne gang for at se på borgerservice og muligvis på noget vedr. sundhedscentret. Bedre service har de færreste vel noget imod, men når man i referatet fra kommunalbestyrelsens møde d. 19. juni kan læse, at beslutningen om et borgerservicecenter der åbner fra starten af 2007 er tiltrådt, at magistraten allerede 1. maj godkendte servicecenterets politik og opgaver, og at den interne organisation begyndtes pr. 1. juli – da bliver jeg i tvivl om, hvad det er politikerne skal nå at tilføre af kloge tanker en måned før åbning. Burde man ikke i stedet, for længere tid siden, have sendt de ansvarlige medarbejdere, der har arbejdet med borgerservicen, på studietur. De tænker jo tankerne fra begyndelsen, fremlægger dem for politikerne og implementerer dem efterfølgende. Slutteligt kunne de så have informeret magistraten om deres erfaringer. Som det ser ud nu godkender magistraten en udvikling, som de så selv når det alligevel ikke længere har nogen betydning, tager til Nordamerika for at se nærmere på. Det ligner inspiration med tilbagevirkende kraft.

Situationen ligner ydermere den der oplevedes i forbindelse med den sidste magistratsrejse til USA, hvor fokuset på IT vel også var forsinket, og mere relevant for de ansvarlige ansatte. Hvad politikerne og kommunen fik ud af denne tur vides ikke. Det forsvinder i glemslen, og man kan frygte, at det samme vil ske med den kommende tur. I en privat virksomhed ville det som oftest være en selvfølge, at man evaluerede udbyttet af en sådan rejsebevilling, for at man efterfølgende kunne optimere de fremtidige ture til at give et større fagligt udbytte. I virksomheden Frederiksberg Kommune er dette dog ikke tilfældet.

Derfor vil jeg spørge magistratens formand, som er borgmester Mads Lebech: Vil du sikre en fremtidig evaluering af de kommunale udvalgsrejser, hvor rejseprogrammet, hvert enkelt medlems tilbagemeldinger på turen, og den samlede evaluering lægges åbent ud på nettet?

Derudover kunne det være rart at få en tilkendegivelse på, om man i højere grad kan forsøge at sikre, at samtlige udvalgsrejser lægges så politikerne er på forkant med kommende beslutninger, samt bibringer dem relevant viden, der kan bruges fremadrettet til kommunens bedste.
I kommunalt regi bør HC. Andersen-citatet altså til enhver tid kunne omskrives til: At rejse er at lære.
(Læserbrev bragt i Frederiksberg Bladet, 11. juli)