Et politisk åbent Danmark

For første gang i lang tid har det politiske Danmark åbnet sig op. Konflikterne er tydelige, og mulige forlig kan efterfølgende gå mere på tværs af blokkene end længe oplevet.

  • De Konservative og DF kæmper tydeligvis om at være det mest indflydelserige parti ved siden af Venstre.
  • Socialdemokraterne og Radikale ser deres årslange parløb smuldre.
  • Venstre og Konservative gennemgår en konstant magtkamp, hvor mindre magtfulde K-MF’ere gerne slår huller i V-teflonen.
  • Uenighederne mellem R og SF om den økonomiske politik slår nu for alvor fast, hvor forskellige de to partier er.
  • Mellem S og SF har vi igennem lang tid set en konflikt på asyl og familiesammenføringsområdet. Denne konflikt er dog pt. afdæmpet. Den økonomiske politik er dog også præget af store skel.
  • SF (R, Ø) og DF (V, K) kendetegner to vidt forskellige indgange til nation og integration.
  • R og DF kæmper nu om at gøre sig til overfor regeringen.

Det er for mig at se de syv største konflikter (foruden den mellem regeringen+DF og S, SF og Ø (R befinder sig så pt. i ingenmandsland)), men flere kan sikkert identificeres.