Eleverne strømmer til arabiske friskoler – ærgerlig udvikling

Jeg er stærk tilhænger af friskole-tanken, men er ikke i tvivl om at det på sigt er meget skadeligt for integrationen, at så mange ikke-etniske danskere søger væk fra folkeskolen, og ud til friskoler der lægger mere vægt på traditionelle arabiske værdier.
Det er for mig et symptom på fem ting:

  1. Den triste tone i indvandrer-debatten medfører et anti-svar fra en gruppe af indvandrere og deres efterkommere, der på sigt er til skade for os alle.

  2. De brune danskere er ikke en homogen gruppe, men rummer stor forskellighed. De moderate muslimer for hvem religion ikke spiller den store rolle, sender gerne deres børn i danske (kristne) friskoler, hvorimod en anden gruppe er meget nervøse for assimilation, og derfor sender deres børn i arabiske friskoler, hvor de i højere grad præsenteres for arabisk kultur og islam.

  3. Politikere og andre med ansvar for folkeskolen, har ikke formået at vise folkeskolen som et kulturelt mødested, hvor holdninger mødes og modnes, og hvor alle, brun som hvid, har en naturlig plads. Folkeskolen bør ikke være noget der vælges fra, men et sted hvor alle med stolthed og glæde sender deres børn hen.

  4. I forsøget på at skabe denne åbne folkeskole, var det katastrofalt, at regeringen afskaffede modermålsundervisningen. Dette skete selvom resultater viste, at den gavnede anden indlæring og i særdeleshed den vigtige dansk-undervisning. I stedet for at skabe kompetente mennesker med to sprog, får de nu to halve sprog. Beslutningen medfører for mig at se ligeledes, at flere indvandrere nu sender deres børn i arabiske friskoler.

  5. I diskussionen om den gode skole-integration bør der debatteres med nuance og ingen politisk korrekthed.
  a) Ikke alle danske friskoler har haft vilje og evne til at åbne sig op, og tage sit medansvar for integrationen på sig. Flere brune elever er en mangfoldighedsstyrke, og der bør ses på om skolerne kan åbne og udvikle sig, uden at smide grundlæggende værdier over bord. Husk at stilstand og reaktionær modstand på ingen måde er forenelig med friskole-tankerne.
  a) Ikke alle arabiske friskoler medvirker til den gode integration. Historien om dette skal fortælles på nuanceret vis af alle partier (inkl. venstrefløjen), ellers fortæller DF (og efterhånden også V og K) om det på deres dem/os-facon og vi ser derpå flere folk i skyttegravene, og ringere integration.

Ingen tvivl om at vi står overfor store integrations- og folkeskoleudfordringer.

Læs artiklen fra Information her:
Boom i søgningen til arabiske friskoler