Professor i nationaløkonomi ønsker underbetalte slaver

I dagens Jyllands-Posten læser jeg at professor i nationaløkonomi ved Århus Universitet, Michael Rosholm, ønsker at arbejdsgivere skal kunne udbetale løn til under mindstelønnen. Hvorvidt det kun gælder indvandrere står ikke helt klart, men intentionen er ihvertfald rettet mod denne gruppe. Michael Rosholm, der har speciale i arbejdsmarked og integration udtaler:

I dag opfatter arbejdsgiverne det som besværligt og bureaukratisk at få en indvandrer ind. Det skal gøres nemmere for en arbejdsgiver i en periode at prøve arbejdskraften af for en løn, der ligger under mindstelønnen 

Det er ikke svært at forestille sig den store mulighed for misbrug af en sådan ordning. Først underbetaler man i en længere periode, og når der så skal tales om fast ansættelse til reel løn, får personen så bare at vide at samarbejdet er ophørt!
Det er et stærkt kritisabelt forslag – mindstelønnen er en arbejdstager-sikkerhed som der ikke bør pilles ved. Jeg forventer at et bredt politisk spektrum skyder disse tanker ned snarligt.