Prostitutions-debatmøde

Onsdag den 19. oktober arrangerer jeg et møde om prostitution i Byggeriets Hus på Frederiksberg kl. 19.

Prostitution: Skal køb af sex forbydes ?

I forlængelse af SF’s beslutning om at arbejde for iværksættelsen af en længere række sociale tiltag, samt en kriminalisering af købere af sex – inviterer kommunalbestyrelseskandidat
Balder Mørk Andersen fra SF på Frederiksberg til åbent debatmøde om prostitution.
Oplægsholderne er alle værd at rive en aften ud af kalenderen for.

Det er nemlig en stor glæde, at invitere til et møde med fire store kapaciteter:

Erfarne Dorit Otzen, som går ind for et forbud. Hun er forstander for Reden – STOP Kvindehandel i København, som dagligt hjælper prostituerede kvinder.

Mere betænkelig ved kriminaliseringen, er projektleder fra Pro Vejle, Vibeke Nielsen. Hun har ligeledes en mangeårig erfaring, og har de sidste fire år specifikt arbejdet med danske og udenlandske kvinder i prostitution.

Derudover kommer ekspert i prostitutionskunde-kultur, Claus Lautrup. Han har i indeværen-de år forfattet kundeundersøgelsen, ”Det skal ikke bare være en krop mod krop – oplevelse..” .

Som sidste blad i firkløveret, har vi Erik Hauervig fra Københavns Politi, der med sin store erfaring med bekæmpelse af kvindehandel, kan tilføre den vinkel der gør mødet komplet.

Mødet finder sted: Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33 – Onsdag d. 19. oktober, kl. 19.00(NB. Det er den ensomme hvide bygning midt på pladsen med store glasvinduer)

Mødet er arrangeret af kandidat til Frederiksberg kommunalbestyrelse, Balder Mørk Andersen, som desuden sidder i SF’s ligestillingsudvalg, hvor han medforfattede det papir, der nu er SF’s politik på prostitutionsområdet.
Hvis du vil opdateres om mødet, så gå ind på hjemmesiden www.baldersf.dk/kalender
På denne side er der også mulighed for at læse SF’s nye prostitutions-vedtagelse, samt se flere rapporter og udgivelser om emnet.
For spørgsmål til arrangementet, kontakt da Balder på balder@baldersf.dk eller ring på 26140465.