Tag-arkiv: Frederiksberg Kommune

SF vil have undersøgt potentialet i en frilægning af Grøndalsåen

Den 18. juni 2012 stillede SF følgende forslag i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg:

“SF foreslår, at kommunen iværksætter en kortlægning af de potentielle muligheder i et projekt om frilægning af Grøndalsåen (samt evt. hele Ladegårdsåen).” Læs videre SF vil have undersøgt potentialet i en frilægning af Grøndalsåen

Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om sagsomgørelser i beskæftigelsesankenævnet

“Af en opgørelse fra Ugebrevet A4 af tal fra Ankenævnet fremgår det, at borgere der klager til beskæftigelsesankenævnet over afgørelser truffet af Frederiksberg Kommune, får medhold i 25,6 % af sagerne.

Mener borgmesteren, at Frederiksberg Kommune kan stille sig tilfreds med dette resultat?

Begrundelse:
På trods af, at Frederiksberg Kommune med en omgørelsesprocent på 25,6 % ligger marginalt under landsgennemsnittet, mener vi i SF, at tallet bør give anledning til at kommunen bliver endnu bedre til at træffe korrekte afgørelser i første ombæring. Det kan i hvert fald konstateres, at der er andre kommuner der ligger på en lavere omgørelsesprocent.”

(Stillet den 12. september 2011)

Spørgsmål til borgmesteren ang. turisme på Frederiksberg

Mener borgmesteren, at Frederiksberg Kommune yder sit maksimale for at sikre, at turister der besøger hovedstaden, får den bedst mulige information om hvad kommunen har at byde på, og på hvilke områder mener borgmesteren at Frederiksberg Kommune evt. kan gøre det bedre end i dag? Læs videre Spørgsmål til borgmesteren ang. turisme på Frederiksberg

Velkommen til LivaRehab

Det er med stor glæde, at vi i SF kan konstatere at Frederiksberg Kommune nu indgår i et samarbejde med LivaRehab. Det nyåbnede nonprofit-center har til huse i kommunen, helt præcist i lokaler hos Diakonnissestiftelsen. Her tilbydes der behandlings- og rehabiliteringsmuligheder til kvinder der har fået skader af prostitution eller seksuelle overgreb. Læs videre Velkommen til LivaRehab

Projekt Bedre Borgerinddragelse

Lad mig starte med et spørgsmål fra politiker til borger i Frederiksberg Kommune: ”Mener du, at du har gode muligheder for at påvirke de politiske beslutninger, der tages på Rådhuset?”

Er svaret ja, må du endelig lære fra dig, men er svaret nej, bør du læse videre. Læs videre Projekt Bedre Borgerinddragelse

Fair løsning giver 200 mio. mere til Frederiksberg

S og SF har fremlagt planen ”En fair løsning”, som redder dansk økonomi og sikrer det velfærdssamfund, vi alle så gerne vil have. I modsætning til regeringens såkaldte ”genopretningsplan”, sørger S og SF’s plan for, at kommunerne i de kommende år får en rimelig økonomi. For Frederiksberg kommune vil tilførslen af ca. 130 mio. kr. i ”En fair løsning” f.eks. reelt betyde en gevinst på 200 mio. kr. idet regeringens genopretningsplan derimod vil koste godt 70 mio. En tilførsel til gavn for daginstitutioner, skolebørn og ældre. Læs videre Fair løsning giver 200 mio. mere til Frederiksberg

Kampen taget i maskinrummet

SF indgår i budgetforliget for 2011.

De økonomiske perspektiver for Frederiksberg Kommune var ikke opløftende forud for budgetforhandlingerne. Men det har desværre været situationen i næsten alle kommuner.

I SF går vi til forhandlinger med et åbent sind, og vi bliver ved bordet, så længe vi mener, at det er dér, vi kan gøre mest nytte for borgerne. Læs videre Kampen taget i maskinrummet