Spørgsmål til borgmesteren ang. ansøgning til DBU om støtte til anlæg af kunstgræsbaner

”Vil borgmesteren tage initiativ til at Frederiksberg Kommune ansøger DBU om støtte til opførelse af kunstgræsfodboldbaner på anlægget på Jens Jessens Vej?”

Begrundelse:
DBU har i samarbejde med UEFA besluttet at øremærke midler til udbygning af fodboldens infrastruktur i perioden 2012-2015. I alt er der afsat 10 millioner kr. til opførelse af 11-mands kunstgræsbaner. Ansøgninger til disse kan som udgangspunkt være på op til 1. mio. kr.
SF mener, at det planlagte projekt på Jens Jessens Vej indeholder mulighed for en aktivitetsudvidelse, som bør ligge godt i tråd med ansøgningskriterierne. Ydermere burde der være ræson bag at støtte op om et projekt som i særdeleshed finder sted i et byområde, hvor anlægsudvidelser er svære, og hvor der opleves et øget pres på faciliteterne.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2012.

(Foretaget ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012)