Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om sagsomgørelser i beskæftigelsesankenævnet

“Af en opgørelse fra Ugebrevet A4 af tal fra Ankenævnet fremgår det, at borgere der klager til beskæftigelsesankenævnet over afgørelser truffet af Frederiksberg Kommune, får medhold i 25,6 % af sagerne.

Mener borgmesteren, at Frederiksberg Kommune kan stille sig tilfreds med dette resultat?

Begrundelse:
På trods af, at Frederiksberg Kommune med en omgørelsesprocent på 25,6 % ligger marginalt under landsgennemsnittet, mener vi i SF, at tallet bør give anledning til at kommunen bliver endnu bedre til at træffe korrekte afgørelser i første ombæring. Det kan i hvert fald konstateres, at der er andre kommuner der ligger på en lavere omgørelsesprocent.”

(Stillet den 12. september 2011)