Kategoriarkiv: SUNDHEDSPOLITIK

SF vil forebygge indenfor mental sundhed

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede mandag den 11. marts Frederiksberg Kommunes status på forebyggelsesindsatser. Men sagen blev kun taget til efterretning, efter at udvalget på SF’s foranledning havde sikret sig, at der inden sommerferien vil blive fremlagt en sag, hvor det klargøres hvordan kommunen kan gøre mere for den mentale sundhed. Læs videre SF vil forebygge indenfor mental sundhed

Fysioterapi til kommunens ansatte

SF gjorde i budget 2013 atter en dyd ud af at tydeliggøre, at vi er partiet der kærer sig om kommunens medarbejdere. Hvorfor? Jo, fordi vi for det første mener, at en kommune som Frederiksberg bør være blandt de fremmeste i arbejdet for at sikre de bedste vilkår for de ansatte. For det andet, fordi vi erkender, at det er økonomisk tunge år, med rigeligt med effektiviseringer, hvor mange medarbejdere uvægerligt kommer til at ‘løbe’ både mere effektivt og hurtigere. Og for det tredje fordi vi ved, at det i den sidste ende kommer borgerne på Frederiksberg til gode, at de ansatte er tilfredse, sunde og raske. Læs videre Fysioterapi til kommunens ansatte

SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 10. okt. 2011

En have har brug for omsorg
Danmark har fået en ny regering, men regeringen tiltræder på et vanskeligt tidspunkt.
At det er tilfældet, ved vi kun alt for godt på Frederiksberg. Den afgåede regerings krav om nulvækst er således stadig den underliggende præmis for budget 2012. Læs videre SF’s ordførertale ved 2. behandlingen af Frederiksberg Kommunes budget for 2012, d. 10. okt. 2011

Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Vi er i et valgår, og som så ofte før oplever man nu hyppigt, hvordan nuancerne i de politiske budskaber må vige for mere skarptskårne budskaber.

Men som politisk leder for SF på Frederiksberg Rådhus, bliver jeg alligevel nødt til at præcisere, hvordan vi betragter Regionens beslutning om at lukke Frederiksberg Hospital. Læs videre Ikke med vores bedste vilje (om Frederiksberg Hospital)

Lukning af lægevagt har social slagside

I SF må vi desværre acceptere, at de økonomiske omstændigheder betinger, at der nogle steder skæres ind til benet, for at opretholde den nødvendige velfærd på andre områder. Vi ved at denne øvelse er utroligt svær, men det er vigtigt at løsningerne er gennemtænkte og langsigtede. Beslutningen om at lukke lægevagten på Frederiksberg synes ikke at være hverken eller. Læs videre Lukning af lægevagt har social slagside

A- og B-borgere – om sundhedsvæsenet

”Så har du penge, så kan du få – men har du ingen, så må du gå”. Den citerede børnesang kunne have heddet: ”Der bor en privat skadestue på Frederiksberg”. Men eftersom sangen ikke stammer fra Bibelen er der mindst af alt tale om et lægeligt mirakel for en person med en benskade. Tværtimod åbnes der på Frederiksberg d. 1. august, for landets første private skadestue. Læs videre A- og B-borgere – om sundhedsvæsenet