SF vil forebygge indenfor mental sundhed

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede mandag den 11. marts Frederiksberg Kommunes status på forebyggelsesindsatser. Men sagen blev kun taget til efterretning, efter at udvalget på SF’s foranledning havde sikret sig, at der inden sommerferien vil blive fremlagt en sag, hvor det klargøres hvordan kommunen kan gøre mere for den mentale sundhed.

Om forslaget forklarer SF’s rådmand og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Balder Mørk Andersen:

”Vi er midt i en tung økonomisk periode, hvor flere og flere desværre er faldet ud af arbejdsmarkedet. Adskillige borgere med masser af kompetencer, risikerer at falde ned i et sort hul under ledighed. Det er en selvtillidsdræber konstant at få afslag på sine ansøgninger, og hvis man fx samtidig skal slås med at være røget fra dagpenge til kontanthjælp kan det medvirke til at forstærke problemerne. Ydermere betyder den økonomiske smalhals, at adskillige mennesker skal løbe hurtigere på deres arbejde. Det kan medføre stress og langvarige sygemeldinger. Som kommune skal vi være fremme i skoene, for hvis vi ikke handler risikerer vi bare fremtidige problemer og behandlings- og udgiftstunge borgere.”

Foruden de problemer som SF’eren peger på, vil udvalget også sikre fokus på børn og unge der risikerer at være udvikle en tilstand der senere gør dem diagnosekrævende. Sundhedsstyrelsen har i en af sine Forebyggelsespakker udkommet i 2012, beskrevet, hvad kommunerne kan gøre for at sikre en effektiv sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats inden for bl.a. mental sundhed. Så kommunen har allerede en faglighed at læne sig op af.

(Bragt i artikel i Frederiksberg Bladet den 30. april 2013)