Kategoriarkiv: Folketingsvalg

GO Balder !

 

BALDER_M65_folder_k3_use-1Kære vælger

Jeg håber at jeg kan gøre mig fortjent til at få din opbakning med en stemme den 18. juni.

Hvis du ikke har mødt mig på gaden og fået pjecen i hånden kan du hente min valgkampspjece her.

Til kamp mod ulighed – den skader os alle

 • Et frit og lige sundhedsvæsen for alle
 • Nej til ulighedsforstærkende optagelseskrav – alle skal have mulighed for at tage en uddannelse
 • Multinationale virksomheder og de allermest velhavende bør bidrage mere til fællesskabet

God integration gavner alle

 • Modersmålsundervisning – fremmedsprog er en global styrke – hellere to hele end to halve sprog
 • Investér i fremtiden – vi kan ikke reparere på fortidens integrationsfejl med dårlige løsninger
 • Klare forventninger og pas på med skadelig særbehandling – det giver gensidig respekt

Trafik og miljø – grønne visioner

 • Cyklismens bedste hovedstad – bekæmp forureningen
 • Roadpricing – lad os minimere den unødvendige del af biltrafikken
 • Bedre og billigere kollektiv trafik
 • Styrk økologi og investér mere i vedvarende energi

Vores børn er Danmarks råstof, og de fortjener det bedste i både daginstitution og skole

 • Bedre normeringer i daginstitutionerne – tid til pædagogisk omsorg uden stress
 • Deltidspladser i daginstitutionerne – et værn mod institutionalisering
 • Efteruddannelsesmuligheder for lærerne og inklusion uden spareøvelse

Uddannelserne skal ikke udsultes, og der skal skabes flere job i Danmark

 • Praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne så de kan få gennemført deres uddannelse
 • Friheden skal tilbage til universiteter og forskning – det vil give bedre uddannelser
 • Iværksættere og innovation skal have de bedste vilkår – vi har brug for at investere for at få vækst – men med grøn omtanke
 • Arbejdsløse skal behandles som ligeværdige mennesker – sygdom er ikke lig med dovenskab
 • Dagpengeløsning nu – det handler om mennesker

Ligestilling nu – Stop menneskehandel og prostitution

 • 3 måneders øremærket barsel til fædre – til gavn for både far, mor og ikke mindst børn.
 • Ligeløn nu! – mindre snak mere handling – giv nu kvinderne løn som fortjent
 • Forbyd køb af sex – bedre social og økonomisk hjælp til prostituerede – vi skal tage vare på hinanden i stedet for at gøre hinanden til en vare.
 • Et barn har ret til begge forældre – mere handling i konfliktfyldte forældremyndigheds- og samværssager

 

Balder i Folketinget

Ved næste folketingsvalg kan du i Københavns Storkreds stemme for at lade mig blive en del af SF’s hold på Christiansborg.

Det er jeg glad for, og jeg vil gerne takke alle dem der i urafstemningen med en stemme viste at de tror på mig.

Jeg ser frem til en sprudlende og solidarisk valgkamp. Sammen er vi stærke og jeg tror fuldt og fast på at SF både på landsplan og i København kan få en god vælgeropbakning. Læs videre Balder i Folketinget

Tak for opbakningen til SF og mig

Kære alle der stemte på mig.
Tak for hver eneste stemme – den har betydning. Og endnu væsetligere var, at den var med til at sætte en stopper for VKO-æraen i dansk politik. Det bliver en udfordrende tid for SF’s nye gruppe samt kommende ministre, med det nysammensatte folketing. Pøj pøj med arbejdet.

Da jeg talte med glade mennesker af anden etnisk baggrund end dansk i en bazar på Nørrebro i dag, gik det for alvor op for mig, hvor stor en betydning regeringsskiftet har. Jeg tror det kan være af afgørende betydning for at vi atter får sammenhængskraften i dette samfund på sporet igen.

Trængselsafgifter giver social og miljømæssig retfærdighed

De borgerlige, og herunder borgmesteren i sidste nummer af denne avis, har godt nok travlt i disse dage. Ikke med at fremlægge visioner for fremtidens Danmark, men med på bedste amerikanske manér at rulle det tunge kavaleri af skræmmekampagner ud. Det påstås bl.a. at en betalingsring vil ramme socialt skævt, at den vil dræbe det økonomiske opsving, at det vil være som en Berlinmur 2.0 og vi kunne blive ved. Alle som én påstande uden nogen hold i virkeligheden. Læs videre Trængselsafgifter giver social og miljømæssig retfærdighed

Færre trafikkøer, billigere billetpriser og renere luft

Situationen er alvorlig. På Frederiksberg og i København hoster vi os gennem trafikken på cykel. Bilosen bevirker, at børn vokser op i en sky af skadelige partikler. Gør vi ikke noget, bliver det kun værre. Svaret er en betalingsring i hovedstaden, eller med andre ord, en forureningsafgift, der har til formål at ændre vores transportadfærd til en der er mindre skadelig for miljø og helbred. Læs videre Færre trafikkøer, billigere billetpriser og renere luft