Nej til en lille fleksjobpjece

Ledige fleksjobbere har det til fælles at de har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, som medfører, at de ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet. Som ledig fleksjobber modtager man ledighedsydelse, og refusionsmæssigt har kommunerne et stærkt incitament i at så mange borgere som mulighed finder fleksjob og derved forsørges via løn fra arbejdsgiver for arbejdsindsatsen kombineret med fleksløntilskud fra kommunen.

Men ledige fleksjobbere er derudover en bred skare af borgere, præget af stor forskellighed og med forskellige grader af udfordringer ift. at finde arbejde. Derfor skal de også modtage en så individuel håndsrækning af jobcentret som muligt.

I SF havde vi en naiv tro på, at højrefløjen (K, V, RV, LA og DF) på rådhuset var indstillet på at sætte selv det mindste lille skib i søen for at understøtte ledige fleksjobbere i jagten på et arbejde. For tænk nu hvis det var netop det der gjorde udslaget. Derudover havde vi også en forventning om at højrefløjen også ønskede at understøtte det personlige initiativ og ’hjælp til selvhjælp’ – kort sagt gøre brug af empowerment så langt det nu engang er muligt og slår til.

Men vi tog fejl, for højrefløjen ville end ikke lade jobcentret udfærdige en oplysningspjece til brug for ledige fleksjobberes egen virksomhedskontakt. Det er bemærkelsesværdigt al den stund, at en enig kommunalbestyrelse den 29. september lige før behandlingen af SF’s beslutningsforslag vedtog Beskæftigelsesplan 2015, hvor det første centrale element netop var ’hjælp til selvhjælp’ og hvor følgende flotte målsætning desuden kunne læses: ”Fokus på at den enkelte borger tager ejerskab til indsatsen mhp. at styrke den enkelte borgers motivation.”

I SF er vi bevidste om at en del ledige fleksjobbere har behov for den støtte som fleksjobambassadørerne kan give i kontakten til potentielle arbejdspladser, men at højrefløjen ikke ønsker at udfærdige et lille ekstra redskab til de ledige fleksjobbere der har ressourcerne til selv at stå for virksomhedskontakten er uforståeligt.

Hvis der fra højrefløjens side svares på dette indlæg, skal I allerede nu være bevidste om at svaret vil følge en devise der peger direkte tilbage mod sofisterne i antikkens Grækenland: 1) Vi gør allerede en hel masse, og en ny pjece vil bare forvirre indsatsen 2) Der kan ikke dokumenteres et behov for en pjece og arbejdsgiverne har ikke tid til at læse den 3) Det er uforståeligt, at SF er så uambitiøse at de tror at en pjece er tilstrækkeligt – så forslaget illustrerer bare, at arbejdsmarkedsområdet er farligt at overlade til SF – Socialistisk Folkeparti 4) Empowerment lyder interessant, men vi skal lige høre forvaltningen om hvad det betyder, og om der er noget socialistisk i det.

(Af: Balder Mørk Andersen, rådmand og Pernille Frahm, medlem af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Bragt i Frederiksberg Bladet d. 14. oktober 2014)