Færre kommunale plasticposer

SF fik mandag den 29. september vedtaget et forslag om at Frederiksberg skal have en politik for begrænsning af brug af plasticposer. Det vil nu blive indarbejdet som et element i sammenhæng med øvrige affaldsforebyggende initiativer i en kommende plan herfor. Den starter vi på i 2015.

Forslaget er inspireret af SF’s medlem af Europaparlamentet Margrete Auken, som har fået vedtaget et lovforslag, der på sigt vil begrænse europæernes brug af plasticposer med 80 % samt afskaffe gratisposer.

Opgaven er anderledes på Frederiksberg, idet der langt hovedsagelig betales en pæn pris for poser, som samtidig kan genbruges. Dog bruges der en del engangsskraldeposer.

Men endemålet er det samme. Vi skal være med til at sætte den højeste standard til efterfølgelse for andre om at begrænse bruge af plasticposer. At der er noget at komme efter illustreres ved at kommunens indkøb i 2013 af plastposer kan opgøres til ca. 1 million poser.

Lokalavisens redaktør Michael Engelbrecht fik det i sidste nummers artikel til at lyde som om SF vil afskaffe alle gratis plastichundeposer og erstatte disse med hundetoiletter. Lad det være sagt så ingen på linje med redaktøren kan misforstå det: Det har SF ikke stillet forslag om, og der er jo slet ikke endnu formuleret konkrete initiativer der som led i affaldsforebyggelsen skal begrænse antallet af kommunale plasticposer. Ydermere skal den samlede miljøbelastning ved alternativer også tages i betragtning. Hundetoiletter har der tidligere været på Frederiksberg, men vi ser det kun som en mulighed at placere dem på steder, hvor alle aspekter, herunder sundhed og genanvendelse, kan gå op i en højere enhed.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg den 9. oktober 2014)