Bordet fanger – SF vil have en afstemning om den nye EU-traktat

Ved valgkampens start er spørgsmålet om folkeafstemning angående EU’s nye traktat sparket til hjørne, og vi kan ikke forvente en stillingtagen fra de fleste af EU-ja-partierne før efter nytår, og dermed på den anden side af det forestående folketingsvalg.

I SF ønsker vi en folkeafstemning, selvom juraen ikke måtte kræve det. Vi mener, at traktaten skal debatteres af befolkningen, og at vælgerne skal have det sidste ord. I øjeblikket mener et flertal i Folketinget, at det repræsentative demokrati skal råde og udelukker hermed en folkeafstemning om traktaten.

Hvis det drejer sig om almindelig lovgivning, er den altovervejende hovedregel, at Folketinget træffer beslutningerne, for her fanger bordet ikke. Men i sagen om ratifikation af en ny EU-traktat er situationen en helt anden, idet beslutningen er endelig og bindende, eller rettere sagt: Beslutningen kan ikke laves om, så her fanger bordet. Det glemmer folkeafstemningsmodstanderne at fortælle befolkningen.

(Bragt i Kristeligt Dagblad d. 9. november 2007)