Med Karen på barrikaderne?

Kvindekampstegn fra Dannerhusets facade

Tillykke Karen Jespersen – med posten som Social- og ligestillingsminister.
Da politik gælder om at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger, er det måske på sin plads, at se om du kan tilføre Regeringen noget der kan samle folketingssalen. I din politiske vår og i dine første genfødselsdage efter skiftet til Venstre benyttede du hyppigt ordet ‘kvindekamp’. Hvis dette indikerer, at du agter at banke noget progressiv tankegang ind i regeringens ligestillingsprofil, er der grund til at glæde sig.

For Karen J., du er vel enig i, at ligestillingskampen går på tværs af etnicitet, og at reaktionære uligestillingstanker er skidte, uanset om de har rødder i brune eller hvide familier? Lige såvel som man bør kritisere de politiske partier, der gør mere ud af at tale om ligestilling end at gøre noget ved den?

For at hjælpe dig til at bevare overblikket vil jeg i første omgang nøjes med at foreslå dig tre tiltag:

  • Jeg vil foreslå dig at arbejde for tre måneders øremærket barsel til fædre – til gavn for børnene, fædrene, kvindernes karrieremuligheder og pension, samfundsøkonomien. Det er statistisk påvist i Sverige, at det oven i købet vil mindske antallet af skilsmisser.
  • Kønsopdelt lønstatistik, som et tiltag der kan bringe os tættere på ligeløn, blev en forpligtelse fra årsskiftet. Men regeringen valgte at slå i bakgear ved at friholde de små og mellemstore virksomheder samt lade de store slippe af sted med en lokal handlingsplan. Det vil SF gerne være med til at ændre, når du fremlægger det som forslag.
  • Prostitutionsområdet er ligesom lakmusprøven, hvor du ved at bakke SF op i en kriminalisering af kunderne, og iværksættelsen af nye sociale tiltag, kan sandsynliggøre at du er mere socialt ansvarlig end liberalt blind.

Ses vi på ligestillingsbarrikaderne?

(Bragt i Nyhedsavisen 13. september 2007)