Vold mod kvinder – og det skjulte aspekt

Der er al mulig grund til at bakke op om den nye kampagne om vold mod kvinder. At 40.000 kvinder hvert år oplever vold fra en nuværende eller tidligere partner er ganske enkelt ubærligt. Der er grund til at få åbnet øjnene på mange slående mænd, og jeg finder det ganske fint, at kampagnen forsøger at rokke ved forkvaklede manderoller, ved at slå fast at det ikke er ‘mandigt’ at slå på andre.
På denne måde rækker kampagnen videre til resten af samfundslivet.

At mænd så også oplever fysisk eller psykisk vold fra deres kvindelige partner, kan jeg godt forstå ikke lige er et medfokus i denne fokuserede kampagne. Problemet med vold mod kvinder er klart det største, og der hvor de største fysiske skader opstår. Man skal man bare ikke glemme også dette element.

Kampagnen forholder sig forståeligt nok meget til volden i nuet, og knapt så meget til det forebyggende arbejde. Dvs. den vold som manden som dreng har oplevet i hjemmet, oftest ved at overvære volden mod mor (eller far) eller direkte mod sig selv. Her foregår den særdeles triste ‘træning’ i at bruge volden som et slående argument.

I den forbindelse finder jeg det væsentligt, at man på et senere tidspunkt også får rettet fokus på den slående opdragelse som for mange børn stadig oplever i hjemmet, på trods af at revselssesretten i 1997 blev afskaffet på foranledning af SF (52 stemmer for – 51 imod!!). Det sætter sig dybe spor, som et barn ikke skal hænge fast i i ungdoms- og voksenlivet. Her vil det ofte være moderen der har en tendens til at slå (i dets forskellige former) barnet mest, og plante de psykiske spor. Når faderen slår vil det så oftest sætte sig flere fysiske spor, og det kan være medvirkende til at få det samlede billede til at fremstå skævt.

Se kampagnesiden her: Vold mod kvinder.dk og udbred gerne budskabet.