Regler for debat på denne hjemmeside

250px-karnov_1998_on_bookshelf.jpgLige siden jeg d. 31. maj 2005 postede det første indlæg på denne hjemmeside-blog, har jeg tilstræbt at være vært for en åben og fordomsfri debat, med højt til loftet og plads til uenighed.
Jeg har ikke fortrudt min tillid til andre i blogosfæren, for langt de fleste formår heldigvis at deltage på konstruktiv vis. Indtil nu har jeg i ytringsfrihedens og anticensurens tjeneste taget imod mange hug.

Tiden er dog nu løbet fra denne velvillighed i en mangfoldig og til tider barsk blogosfære. Jeg har nu derfor set mig nødsaget til at lancere et regelsæt for deltagelse i debatten på denne side. Egentlig havde jeg først tiltænkt det i forbindelse med lanceringen af mit nye hjemmeside-design, men omstændigheder påbyder at fremlægge et foreløbigt regelsæt nu.

• Du må ikke hetze mod enkeltpersoner eller mod grupper af mennesker baseret på race, religion, køn, socialstatus eller andet.
• Dine indlæg må ikke indeholde ord/vendinger som strider mod gældende lovgivning.
• Brug kommentarmuligheden til at diskutere og argumentere udfra en vilje til dialog, ikke til at provokere, proklamere, eller reklamere.
• Korte usaglige kommentarer med gold nedgørelse, som mere beror på en lyst til at vise sig frem, end til at diskutere, vil ikke blive accepteret.
• Vær saglig og hold dig til indlæggets emne.
• Gå efter budskabet (bolden) – ikke efter personen bag budskabet (manden).
• Bring ikke uddrag af private mails, uden at du har afsenderens skriftlige accept af dette.
• Du må ikke bringe indlæg fra denne debat på andre web-services, eller distribuere dem på anden vis –  – men du må meget gerne henvise til disse.
• Du må ikke bringe artikler og læserbreve fra andre medier her på debatten – men du må meget gerne henvise til disse.

Disse regler træder i kraft fra i dag 9. august kl. 22.20, og vil blive håndhævet efter mine bedste vurderinger. Det betyder at indlæg der overtræder reglerne fremover vil blive slettet, og at der af tidsmæssige årsager ikke vil blive givet besked eller forklaring til indlægsskriveren. Hvis en person gentagne gange bryder reglerne vil jeg efter én advarsel, udelukke vedkommende fra at skrive indlæg til debatten. Debatindlæg om mine vurderinger eller om disse regler er tidsspilde, og vil blive slettet. Debat om debatten er altså ikke ønskværdig, da det kvæler den spændende politiske diskussion. Hvis ikke man kan forliges med disse vilkår, er der heldigvis mange andre blogs at boltre sig på.

Ved at deltage i debatten på denne blog accepterer du at være indforstået med, at alle indlægskommentarer udtrykker holdninger og meninger fra forfatterne af indlæggene, og ikke af undertegnede (bortset fra mine egne kommentarer), og at jeg derfor ikke kan holdes ansvarlig.

I håb om en fortsat god og konstruktiv politisk debat i en sund tone.
De bedste hilsner Balder Mørk Andersen