Mænd i krise – kommentar i Nyhedsavisen

Nyhedsavisen bragte i dag en ligestillingskommentar fra min side. Læs artiklen i Nyhedsavisen på nettet eller herunder:
Mænd i krise
Årligt er der ca. 20.000 skilsmisser og brudte parforhold i Danmark, heraf hver tiende i hovedstaden. Det er fem brudte forhold hver dag året rundt, og i to ud af tre tilfælde sker bruddet på kvindens initiativ. Det er naturligvis en ulykkelig begivenhed for begge parter. Men mænd har tit sværere ved at komme på benene igen. Det er nemlig gerne manden, som flytter fra boligen uden at have en ny lejlighed på hånden. Her kan et krisecenter være af uvurderlig værdi, for ved at kunne yde hjælp tidligt i kriseforløbet, kan man bedre undgå den totale sociale og menneskelige nedtur. I sidste ende kan tidlig indgriben spare samfundet for store udgifter.

Risikoen for at komme ud i livskriser har mænd og kvinder tilfælles, men når det sker, reagerer de to køn dog som oftest vidt forskelligt. En kvinde vil ofte benytte, og søge støtte i sit netvæk, hvorimod manden hyppigt vil forsøge at klare ærterne selv, til dels betinget af et mindre udbygget netværk. Dette forstærkes endvidere af, at det desværre stadig er tabuiseret for mænd, at række armene ud og bede om hjælp. For rigtige mænd hverken græder eller får kriser. Men det gør altså selv på overfladen stærke og rigtige mænd. De forledes dog desværre til at tro, at de da er ’forkerte’ mænd uden ægte mandlige egenskaber. For mig at se er der desværre meget der indikerer, at vi i et stresset og til dels egocentreret samfund med tiden vil opleve flere og flere mænd, der går ned med flaget efter især familiemæssige kriser.

Indenfor mandeforskning, taler man om frygten for at mislykkes, og derved blive afmaskuliniseret. Retten til at kunne blive betragtet som mandlig efter de gængse idealer, skal nemlig konstant genopnås, og her falder nogen af i svinget. Med rette fokuserer vi f.eks. ofte på pornoficeringen af samfundet, men de færreste tænker over, at mændene man ser på reklamesøjlerne er evigt attråværdige og succesfulde. Kort sagt påduttes vi konstant et idealbillede af mænd som lykkes. Et billede som ikke alle kan leve op til.

Mænds indadvendthed i kriser bliver ikke nemmere at imødegå, når der i det ganske land kun findes fire krisecentre for mænd (Aalborg, Horsens, Fredericia og det nyåbnede Mandecentret på Christianshavn). Til sammenligning findes der 46 (nødvendige) krisecentre for kvinder fordelt over hele landet. Det er i grunden paradoksalt, når man regner med at 80 % af de socialt udsatte er mænd.

Lands- og kommunalpolitisk bør der derfor nu tages social- og sundhedsmæssigt ansvar. Et brud med tabuiseringen er her første skridt på vejen til et forsøg på rettidig omhu, som det vil være at få åbnet flere krisecentre for mænd.
(Nyhedsavisen 22. november 2006)