Tre mindreårige sexlaver forsvundet fra asylcenter

Hvor bliver man trist, og skuffet. For det bunder i sidste ende i at regeringen ikke reelt ønsker at gøre noget ved prostitutionsproblemet. Og når de gør noget, er det blot halvt som en symbolsk handling.

Naturligvis er disse piger på frivilligt ophold på asylcenter og ikke i fængsel, hvilket giver dem retten til at forlade stedet. Men tror du selv at de blot ville i biffen efter at have betjent adskillige danske mænd? Nej, det er da deres bagmænd der har været på færde. Efter trusler mod dem selv, eller familien i hjemlandet, er de nu nok på et bordel i en anden del af landet, eller sendt udenlands. Modbydeligt.

Læs om sagen hos 3F
Update: Onsdag d. 4 fra 3F