Hurtig hjælp til psykisk syge børn og unge

Vi kan som samfund ikke være bekendt, at børn uden ressourcestærke forældre ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor vil SF, hvis vi kommer i regering efter det kommende folketingsvalg, sikre hurtig hjælp til psykisk syge børn og unge ved hjælp af fire konkrete tiltag:

Vi vil for det første indføre opsøgende teams i hver region, hvor børn der har ventet længere end to måneder kan henvises til.

For det andet skal der oprettes såkaldte ”shared care”-modeller, hvor den praktiserende læge samarbejder med for eksempel en psykiater om hurtig udredning og behandling.

For det tredje indføres et landsdækkende tilbud om pårørendesamtaler til forældrene for at give dem information om sygdommen, så de kan støtte deres barn bedst muligt.

Og endelig vil vi give mulighed for tilskud til psykologhjælp for børn med blandt andet ADHD.

Jeg er godt klar over, at det ikke er gratis at forbedre det danske sundhedsvæsen. SF vil derfor øge afgifterne på det usunde, afskaffe fradraget for sundhedsforsikringer og indføre en arbejdsskadeafgift og dermed skaffe en årlig indtægt på 5,1 milliarder kroner til gavn for bl.a. psykisk syge børn og unge.

Et godt sundhedsvæsen er en klar prioritet for mit politiske virke. I SF har vi lagt vores prioriteter åbent frem og sagt, hvordan forbedringerne skal finansieres. Det er dét, vi beder danskerne om mandat til at få lov at gennemføre som en del af en ny regering.

(Bragt i Lokalavisen Valby d. 31. august 2011)