Spørgsmål til borgmesteren om udbud

Kan borgmesteren bekræfte, at kommunen aldrig vil lade en opgave overgå til eksterne udbydere, såfremt kommunens kontrolbud ved en konkurrenceudsættelse viser, at kommunen kan leve op til udbudskriterierne til en billigere pris end de eksterne udbydere der har budt ind på opgaven?

Begrundelse: For SF er det centralt, at konkurrenceudsættelse ikke fører til et scenarie, hvor serviceområder overgår til ekstern varetagelse på trods af at kommunen kan løse opgaven billigere selv.

(Stillet ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 29. november 2010)