Spørgsmål til borgmesteren om lukning af veje

Hvilke muligheder er der for, at man i forbindelse med Frederiksberg Dagene eller evt. anden kultur- eller handelsgadebegivenhed vil kunne lukke en eller flere af følgende veje for bil- og bustrafik: Peter Bangs Vej, Gammel Kongevej, Falkoner Alle og Godthåbsvej?

Som en del af besvarelsen, ønsker SF også at få belyst de evt. muligheder der er for lukning af blot en del af de respektive veje, eller blot den ene af vejbanerne, så fx udrykningskøretøjer vil kunne komme frem.

Begrundelse:

Dags- eller periodevise lukninger af veje til brug for kulturelle eller erhvervsrettede begivenheder er en del af den vifte af muligheder, som kommunen kan tage i brug for at fremme et givent projekt.
De fire ovennævnte veje er væsentlige handelsstrøg i kommunen, og SF ønsker at få belyst, hvilke konstruktive muligheder der er til stede, for at kulturelle aktører eller erhvervsdrivende vil kunne nyde godt af en hel eller delvis lukning af vejen, til brug for en sprudlende og anderledes kultur- eller erhvervspromovering.

(Stillet til Kommunalbestyrelsesmødet d. 29. november 2010)