En loge for særligt indviede?

I Frederiksberg Bladet d. 18. maj beskrev redaktøren et nyligt afholdt ’Slotskredsmøde’, hvor borgmesteren havde inviteret aktører fra kommunens kultur-, erhvervs- og uddannelsesliv, til at debattere og idéudvikle angående Frederiksberg kommunes udvikling. Kort fortalt er det altså halvårlige møder som borgmester Jørgen Glenthøj inviterer til med administrativ assistance fra Rådhuset, og i sin egenskab af borgmester, og altså ikke blot som konservativ lokalpolitiker.

I SF er vi helt enige i, at det er en borgmesters opgave, at varetage sin kommunes interesser, og at det derfor er helt på sin plads, at der afholdes den slags møder. Men det er netop derfor, at vi undrer os over, at borgmesteren har valgt at udelukke nogle politiske partier, herunder SF.

Når der skal findes besparelser i kommunens budget indbyder borgmesteren med glæde oppositionspartierne, men så snart at temaet er kommunens udvikling og andre aktørers holdninger til denne, synes borgmesteren altså åbenbart ikke, at det er relevant fx også at indbyde gruppeformanden fra SF, så undertegnede kan suge til sig fra de visionære indbudte.

I SF syntes vi, at det ville klæde borgmesteren, at han fremover indbød gruppeformændene fra alle politiske partier. Det ville desuden være den mest korrekte måde, at varetage kommunens interesser på. For det er jo ikke usandsynligt, at der kommer en tid, hvor det er et andet politisk flertal som kommunens borgere skal forholde sig til, og derfor ville det være et pænt signal fra borgmesteren, at udvise den samme respekt for alle politiske partiers forhold til aktører i kommunen.

(Frederiksberg Bladet d. 1. juni 2010)