(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: På 100-års-kampdagen forenes kønnenes kræfter

Plakat 2010DEMONSTRATION fra Rådhuspladsen i København den 8. marts kl. 17

Talere: Mette Frederiksen (S), Balder Mørk Andersen (SF) og Hanne Helth (8. marts-initiativet)
Musik: Marie Carmen Koppel

Mandag den 8. marts fejres 100-året for kvindernes internationale kampdag. Rådhuspladsen vil blive fyldt med danskere, der arbejder for et samfund med mindre prostitution og handel med mennesker.

På den historiske kvindedag dag er der også brug for mænd. Kampen for at gøre efterspørgslen efter prostitution og menneskehandel mindre angår nemlig især mænd, da det er mænd, der køber sex. Derfor går mænd i en samlet gruppe ved 8. marts-initiativets demonstration for at sikre, at mændenes stemmer kan høres, så ingen er i tvivl om at kampen mod sexkøb og handel med mennesker er en sag for både mænd og kvinder.

Hele programmet kan ses på www.8marts.dk – se annonce: Annonce fra 8. marts-initiativet

Talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen, håber, at mange mænd vil møde op for at sige NEJ til udnyttelsen af mennesker i prostitution – og JA til at gøre det forbudt at købe sex:

”På 100-året for kvindernes internationale kampdag er det på tide at gøre op med mænds tavshed i prostitutionsdebatten. Vi er mange, der ønsker et samfund, hvor begge køn er lige meget værd”,
siger talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen.

”Hvis sexkøb og handel med mennesker til prostitution skal mindskes, skal vi gøre det sammen – kvinder og mænd i fællesskab”, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.

”Sexkøbere i Danmark er såkaldt helt almindelige mænd – derfor er det så vigtigt, at helt almindelige danske mænd siger fra over for udnyttelsen af mennesker i prostitution, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.
 
Talspersoner      
Hanne Helth 61 62 59 60     
Balder Mørk Andersen 26 14 04 65

Siden 2008 har 28 organisationer og politiske bevægelser slået kræfterne sammen for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex og sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd ud af prostitution.

8. marts-initiativet er: Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvindelejren på Femø, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU-København, Soroptimist Danmark, Center for Women’s Equality, Zonta