Forespørgsel angående nedslidning på Solbjerg Plads

Forespørgsel til borgmesteren angående Solbjerg Plads:

”Borgmesteren bedes redegøre for årsagen til de mange ødelagte, løse og hævede fliser, samt asfaltreparationerne på vejen gennem Solbjerg Plads, og herunder redegøre for hvad kommunen fremadrettet kan foretage sig for at modvirke en så markant nedslidning.”

Begrundelse:
På vejen gennem Solbjerg Plads ses der adskillige ødelagte fliser. Der er blevet foretaget flere større udskiftninger med asfalt, og flere steder ses der skader på fliser, samt utallige niveauforskelle og løse fliser.

Stillet af Balder Mørk Andersen, medlem af Magistraten