Spørgsmål til borgmesteren angående ressourceforbrug i Jobcenter Frederiksberg

Spørgsmål: 

“Hvorfor vælger man i Jobcenter Frederiksberg, at sende breve ud til arbejdsløse der ikke har meldt sig aktivt jobsøgende til tiden, når man kunne benytte sms’er og mails i stedet for?”

Begrundelse:
Hvis den ledige borger ikke melder sig aktivt jobsøgende indenfor 7 dage på nettet, får denne en påmindelse om, at det skal gøres og informationer om konsekvenserne ved ikke at gøre det. Dette sendes ud pr. brev – to siders farveprint, og der sættes for 5,50 kr. på i frimærke på konvolutten. Dette kan anses som en unødvendig udgift for jobcenteret, når man her både har den jobsøgendes telefonnummer og mailadresse. Jobcenteret kunne derfor vælge at sende en sms og en mail med påmindelse og konsekvenser. Dette ville spare både penge og papir.

SF’s gruppe på Rådhuset
v. Rikke Lauritsen, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

(Sat på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet d. 1. februar 2010.)