Danmark – Nordens bordel

Som det andet land i Skandinavien vedtog det norske parlament torsdag aften et forbud mod køb af sex. Samtidig med at vi i 8. marts-initiativet hilser den nye sexkøbslov velkommen, er vi dog yderst bekymrede over, at Danmark så vil være det eneste skandinaviske land, som ikke har taget det nødvendige skridt og kriminaliseret køb af sex.Danmark er allerede blevet til Nordens bordel, eftersom det næsten er risikofrit at handle med mennesker i det her land. Når den norske lov træder i kraft, vil handlen med kvinder til prostitution desværre helt sikkert eskalere i Danmark, og vi vil se endnu flere alfonser og menneskehandlere, der tjener på at udnytte fattige kvinder. 

I 8. marts-initiativet er der ingen tvivl om, at et forbud mod køb af sex fulgt op af massive sociale tiltag er den eneste fornuftige løsning på den omfangsrige udnyttelse af mennesker i prostitution i Danmark.

De norske politikere har indset, at det er nødvendigt at lovgive for at begrænse sexkøbernes antal.
Med et forbud mod køb af sex vil man have gode kort på hånden i kampen mod udnyttelsen af mennesker i prostitution og den voksende kvindehandel. Sexkøberne er nemlig den eneste årsag til, at vi har kvindehandel i Danmark og resten af verden.

(Information 22. november 2008)