Retten til sexkøb – om Institut for Menneskerettigheder

Vicedirektør Birgitte Kofod Olsen fra Institut for Menneskerettigheder valgte i sit svar (10.5.) til vores indlæg (8.5.), at undlade at svare på vores anbringender. Til gengæld fastslår Instituttet nu, at prostitution ikke er en menneskeret, men en ’fundamental ret’ for de, der ’ikke ser sig selv om ofre’. En nyskabelse, og en meget subjektiv retlig definition fra Instituttet, og endnu et passioneret forsvar for prostitution, og for beskyttelse af efterspørgslen og indtjeningsmulighederne ved prostitution. Det er i stigende grad påfaldende, at Instituttet kaster hele sin aktivisme ind imod forslaget om at forbyde sexkøb, som indtil videre end ikke er tæt på et folketingsflertal, frem for at arbejde for at tilstrækkelige politiressourcer allokeres for at pågribe bagmændene bag prostitution og trafficking i Danmark.

Af Balder Mørk Andersen, folketingskandidat for SF og talsperson for 8. marts-initiativet
og Anne Sofie Allarp, cand. jur. med speciale i international ret og menneskeret og ansat som international sekretær i Socialdemokratiet

(Bragt i Politiken d. 23. maj 2008)