SF’s Landsmøde 2008 – retspolitisk ændringsforslag til den politiske hovedudtalelse

Kære læser
I den kommende weekend drager en rekordstor skare af SF’ere til København for at afholde SF’s årlige landsmøde. Det foregår i Falkonersalen på Frederiksberg. Til den politiske hovedudtalelse har jeg udfærdiget nedenstående ændringsforslag om retspolitik, som jeg altså lægger ud på siden, idet det rummer politiske holdninger som kunne have interesse for andre end blot SF’ere og deltagere på partiets landsmøde.

Retssikkerhed og forebyggelse

Samfundets ret til at idømme borgere straf er en grundsten i skabelsen af et trygt og sikkert samfund med folkelig opbakning. Denne ret skal altid varetages ud fra et ønske om færre fremtidige ofre. Fokus bør derfor aldrig blive hævn, styret af mavefornemmelse for borgeres subjektive ønsker om straf, men skal i stedet rumme en objektiv videns- og erfaringsbaseret tilgang, hvor straffen foruden at rumme en præventiv effekt, indrettes på at forhindre tilbagefald til ny kriminalitet.

Et væsentligt grundlag for retssamfundet er, at den enkelte borger sikres lighed for loven, og at alle i dette samfund nyder den samme retssikkerhed, uanset etnicitet eller social status. Derudover er det vigtigt, at demokratiet sikrer en passende åbenhed i retsvæsenet, så ingen lades i tvivl om dets uvildighed. Fokus på et kriminelt mindretal skal ikke definere et helt samfunds tilgang til overvågning og anden personlig frihed.

Derfor vil SF knokle for
• At retssamfundets tilgang til straf drives af ønsket om at straffe med kvalitet frem for med kvantitet.
• Uddannelse med fokus på et fremtidigt arbejdsliv og resocialisering skal forbedres for de indsatte.
• At antiterrorlovens indflydelse på retssikkerheden undersøges, og at retten til administrative udvisninger afskaffes.
• Politiklagesystemet skal ændres, så det bliver uafhængigt af politiet, og så statsadvokater ikke kan få forelagt den samme sag to gange.

Begrundelse
I en periode med massiv politisk fremgang for SF, og efterfølgende nye politiske samarbejdsområder indenfor oppositionen, er det kun passende, at vi tydeliggør, nogle af de grundprincipper som vi ønsker, at vores retssamfund skal bygge på.