Enhedslisten vil nu ligesom SF gøre det forbudt at være prostitutionskunde

Prostitution ødelægger liv

🙂 Det er en rigtig glædelig nyhed, at Enhedslistens årsmøde besluttede at vedtage, at man fremover vil arbejde for et forbud. Jeg har ikke læst deres vedtagelse, men fandt denne pm:

Enhedslisten vedtager kriminalisering af prostitutionskunder

Enhedslistens årsmøde har besluttet, at det skal være forbudt at købe andre mennesker til sex. Men forbuddet skal først træde i kraft når en række sociale forhold er forbedret.

Det sker i erkendelse af, at straf ikke løser de sociale problemer, som er årsag til prostitution, og at forholdene for de prostituerede der i forvejen er mest i nød vil blive forværret:

Line Barfod, der er Enhedslistens socialpolitiske ordfører, udtaler:

– Det er rigtig godt med en række sociale tiltag, der dermed tager højde for at prostitution er et socialt problem. Det centrale for Enhedslisten er at hjælpe de mennesker der er i prostitution.
– Et helt centralt tiltag er, at alle skal have en indkomst som de kan leve af, så ingen vælger prostitution af økonomiske årsager.

– Vedtagelsen i dag er afbalanceret mellem ønsket om at ændre holdningen til prostitution, og vise at det ikke er i orden at købe sex. Derfor skal køb af sex kriminaliseres. Men vi skal sikre at det ikke bliver de prostituerede der bliver ofrene, og derfor skal de sociale tiltag være på plads før kriminaliseringen.

Nu har SF og Ø samlet set 18 stemmer. Der er brug for 90, så det er bare med at klø på. Jeg knapper en øl op, og vælger så i denne omgang, delvist at glemme det svære element i Enhedslistens vedtagelse.
For hvornår er de sociale tiltag så tilfredsstillende på plads, at et forbud kan træde i kraft? Jeg ser det snarere som en kombinationsstrategi, hvor det sociale og det retslige skal iværksættes sideløbende. Forbuddet mindsker kundetilstrømningen, og det sociale træder til, og viser alle prostituerede et samfund der vil dem det bedste. Det bliver hårdt, for der er en tillid til et socialt ansvarligt samfund der skal genskabes.