Enhedslisten vil nu ligesom SF gøre det forbudt at være prostitutionskunde

Prostitution ødelægger liv

🙂 Det er en rigtig glædelig nyhed, at Enhedslistens årsmøde besluttede at vedtage, at man fremover vil arbejde for et forbud. Jeg har ikke læst deres vedtagelse, men fandt denne pm:

Enhedslisten vedtager kriminalisering af prostitutionskunder

Enhedslistens årsmøde har besluttet, at det skal være forbudt at købe andre mennesker til sex. Men forbuddet skal først træde i kraft når en række sociale forhold er forbedret.

Det sker i erkendelse af, at straf ikke løser de sociale problemer, som er årsag til prostitution, og at forholdene for de prostituerede der i forvejen er mest i nød vil blive forværret:

Line Barfod, der er Enhedslistens socialpolitiske ordfører, udtaler:

– Det er rigtig godt med en række sociale tiltag, der dermed tager højde for at prostitution er et socialt problem. Det centrale for Enhedslisten er at hjælpe de mennesker der er i prostitution.
– Et helt centralt tiltag er, at alle skal have en indkomst som de kan leve af, så ingen vælger prostitution af økonomiske årsager.

– Vedtagelsen i dag er afbalanceret mellem ønsket om at ændre holdningen til prostitution, og vise at det ikke er i orden at købe sex. Derfor skal køb af sex kriminaliseres. Men vi skal sikre at det ikke bliver de prostituerede der bliver ofrene, og derfor skal de sociale tiltag være på plads før kriminaliseringen.

Nu har SF og Ø samlet set 18 stemmer. Der er brug for 90, så det er bare med at klø på. Jeg knapper en øl op, og vælger så i denne omgang, delvist at glemme det svære element i Enhedslistens vedtagelse.
For hvornår er de sociale tiltag så tilfredsstillende på plads, at et forbud kan træde i kraft? Jeg ser det snarere som en kombinationsstrategi, hvor det sociale og det retslige skal iværksættes sideløbende. Forbuddet mindsker kundetilstrømningen, og det sociale træder til, og viser alle prostituerede et samfund der vil dem det bedste. Det bliver hårdt, for der er en tillid til et socialt ansvarligt samfund der skal genskabes.

0 tanker om “Enhedslisten vil nu ligesom SF gøre det forbudt at være prostitutionskunde”

 1. Mja, helt ligesom SF er det vel ikke. Modsat dig synes Enhedslisten at have forstået, hvorfor de østeuropæiske prostituerede græder i Oslo. Og ikke bare det – de tager det alvorligt.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1749604.ece

  Som jævnlig sexkøber er jeg naturligvis stærkt uenig i den ultimative konklusion, Enhedslisten er nået til. Men jeg har haft lejlighed til at tale med Line Barfoed et par gange, og jeg har oplevet hende som et meget sympatisk menneske. Det ændrer dette ikke på. I mine øjne går fronten i debatten om prostitution ikke mellem dem, der ser noget positivt i det, og dem som ikke gør. Den går ikke engang mellem dem, som går ind for et forbud mod sexkøb, og dem som ikke gør. Fronten går mellem på den ene side dem, som tager udgangspunkt i en respekt for det enkelte menneske – og på den anden side dem som bare tænker i systemer og slagord. Så længe de første er i flertal, skal det nok gå alt sammen.

  En anden stor kvinde i den skandinaviske debat om prostitution, er hende her:
  http://www.fafo.no/pers/bio/mls.htm
  Samme princip – Jeg synes langt fra May-Len Skilbrei forstår kundens følelser ved sexkøb. Men hun har en åbenlys kærlighed til de fattige, udenlandske prostituerede, hendes forskning handler om. Og hun fordømmer ikke nogen – ud over overfladiske politikere.

  Den anden publikation på listen, ”Afrikanske drømmer på europeiske gater” bør efter min mening være pligtlæsning for alle politikere, der udtaler sig om de aktuelle problemer i prostitution.

 2. LOL!

  Ja, I socialister har jo altid godt kunnet lide at bestemme, hvordan de dumme borgere skal leve.

  Lever de ikke efter jeres idealer, skal de straffes.

  En gang totalitær – altid totalitær.

 3. Det fremgår af Enhedslistens redegørelse for landsmødet beslutning om prostitution, at
  ”forbuddet skal først træde i kraft når en række sociale forhold er forbedret. Det sker i erkendelse af, at straf ikke løser de sociale problemer, som er årsag til prostitution, og at forholdene for de prostituerede der i forvejen er mest i nød vil blive forværret.”

  Enhedslisten erkender altså, at en kriminalisering af prostitutionskunderne vil forværre forholdene for de prostituerede, der i forvejen har det dårligst.

  Hvad er baggrunden for, at SF er lige glad med, at partiet gennem en kriminalisering vil forværre forholdene for de prostituerede, der i forvejen har det dårligst?

  Og hvordan hænger SF’s ønske om en kriminalisering sammen med SF’s påstand, at en kriminalisering vil være til gavn for de prostituerede, og at SF ønsker en kriminalisering for de prostitueredes skyld?

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 4. humanstain – jeg syntes det er flovt, at du prøver at nedgøre mig ved at tale om ‘respekt for det enkelte menneske’, og samtidig roser dig selv af at være sexkøber.
  Hus forbi – hele vores politik bygger nemlig på en respekt for mennesker og en vilje til at bekymre sig for andres velbefindende.

  Jeg vil opfordre dig til at se på medaljens bagside, og bearbejde troen på ‘den lykkelige luder. Tror du selv at dine og andres besøg på klinikken, går ubemærket hen? Eller er du ligeglad bare du får din vare?

 5. Hej igen Anja og Knud (til nye læsere skal jeg bemærke at debatten med Knud og Anja går lang tid tilbage).

  Jeg tager det som en kadot, at I gentagne gange vender tilbage til min side for at kæmpe for bevarelsen af prostitution som indtægtskilde.

  Jeres spørgsmål er reelt ikke et oplæg til debat, men postulater, og I kender udmærket den sociale del af SF’s politik. Men lad mig da indsætte den her nedenfor.

  I ved også, at vi ser det enkelte sexkøb som en skadelig handling der bør stoppe. Denne tilgang deler I ikke.

  Inden da vil jeg dog sige. Kom nu frem i lyset Knud og Anja. Vær åben med jeres involvering i denne sag. Hvorfor skal folk lytte til dig Knud, som velsagtens bruger meget tid på dette? Hvilken personlig og vidensmæssig ballast har du indenfor emnet?
  Jeg er åben I forhold til min involvering i dette. Skal vi have en ligeværdig debat eller hvad?

  Økonomiske vilkår

  Økonomi angives af langt størstedelen af de prostituerede, i samtlige undersøgelser, til at være hovedårsagen til at begynde med prostitution. Og er også en af de væsentlige årsager til at det er svært at stoppe. For de fleste vil et stop med prostitution medføre en betydelig indkomstnedgang, og mange angiver også gæld som en af årsagerne til at fortsætte med prostitution – ‘de vil spare op til at kunne stoppe’.

  Derfor er en af løsningerne gældssanering for prostituerede, der ønsker at stoppe i branchen. Det skal ske i en form for ‘frit lejde’ hos told/skat og sociale myndigheder. I samarbejde med de sociale myndigheder skal der udarbejdes løsningsmodeller for privat gæld.

  Ligeledes skal der indføres mulighed for revalidering. Som det er i dag, er prostitution i sig selv ikke nok til at få bevilliget en revalidering. Men netop omskoling eller uddannelse er et centralt behov hos mange tidligere prostituerede.

  I det hele taget skal kommunerne gennemgå deres procedurer og sagsbehandling for de personer, der ønsker hjælp til at komme ud af prostitution. Det skal sikres, at de ikke sendes frem og tilbage mellem forskellige myndighedsinstitutioner, men blot behøver at henvende sig et sted.

  Psykiske og sociale vilkår

  Der er dels en række ting, der kan og skal gøres for de mennesker der befinder sig i prostitution, og dels er der foranstaltninger til gavn for dem, der er på vej ud af miljøet.

  Fakta er at de fleste prostituerede, og særligt de yngre kvinder, har oplevet fysiske overgreb, voldtægter og overskridelse af deres grænser, op til mange gange gennem livet som prostituerede.

  Fra forskning og spørgeskemaundersøgelser ved vi, at især de prostituerede kvinder selv angiver anonym rådgivning om sikker sex, forhold vedrørende prostitution, økonomi, samt sociale og personlige forhold som konkrete rådgivningsbehov. Derudover efterlyser de adgang til anonyme test for seksuelt overførte sygdomme og anonyme gynækologiske undersøgelser. SF’s ønske om at kriminalisere køb af sex udelukker ikke, at vi samtidig vil indføre ovenstående ordninger som her-og-nu løsninger på de prostitueredes hverdagsproblemer.

  SF vil arbejde for gratis professionel hjælp til alle i prostitution og tidligere prostituerede. Det kan fx være samtaler med en psykolog eller med en decideret prostitutionsrådgiver. De skal dels hjælpe med at håndtere prostitutionens skadevirkninger, dels hjælpe de prostituerede med igen at opbygge deres grænser, og generelt fungere som støtte for de prostituerede i overgangen til et liv uden for prostitution.

  SF vil styrke den opsøgende og socialpædagogiske indsats overfor prostituerede. Dette er nødvendigt for, at de bliver opmærksomme på og oplever alternative livsmuligheder som tilgængelige. Samtidig vil vi styrke indsatsen for narkoprostituerede ved at kombinere metadon-behandling og/eller lægeordineret heroin med en styrket socialpædagogisk indsats.

  SF vil arbejde for etablering af behandlingshjem, som tager sig af såvel misbrug som eftervirkninger af et liv som prostitueret.

  Kommunernes sociale indsats skal styrkes således at kvinder og mænd, der ellers var endt i prostitution opfanges tidligere og gives andre muligheder.

 6. Det første jeg læste her på din blog var, at du væmmedes ved mænd som mig. Så syntes jeg ligesom tonen var lagt. Og selv om den ikke var, så er situationen fremdeles den, at du arbejder for en lov, der vil sætte mig i fængsel, uden at du har kunnet eller villet dokumentere, at jeg med min adfærd skader andre mennesker. Så jeg synes jeg har ret til at være nedladende. Når det er sagt, så kommer der ikke meget konstruktivt ud af at være nedladende, så jeg vil undlade at være det, hvis du til gengæld vil gøre et ærligt forsøg på at forstå mit standpunkt, uden at være forudindtaget.

  Nej, jeg tror ikke det går ubemærket hen, når jeg køber sex. Det er en pænt stor indsats, man lægger på bordet, når man går ind i prostitution. Nogle taber; de fortryder bagefter og bliver kede af det. Dem har jeg mødt nogle af. Men der er også vindere, og der er mange af dem, og dem har jeg også mødt. Nu er mine egne erfaringer i denne sammenhæng ubrugelige, fordi jeg jo selv er den del af dem og dermed ikke en objektiv iagttager. Men alene mens jeg har fulgt din blog, er der to prostituerede der har beskrevet erhvervet positivt, og du kan på internettet finde talrige tilsvarende udsagn, der går i samme retning.

  De fleste videnskabelige undersøgelser om prostitution fokuserer på de negative elementer – hvilke skadevirkninger, der er, omfanget af kunder, der overskrider grænser og f.eks. prøver at snyde med præventionen osv. Men de undersøgelser jeg har set, der tager fat i både gode og dårlige sider, bekræfter min egen subjektive erfaring: At prostitution som helhed ikke er mere skadeligt end så meget andet her i livet. Jeg kan godt komme med kildehenvisninger, hvis du er interesseret, men jeg mener at huske, at Luder allerede har forsynet dig med nogle af dem.

  Sagen er, at der er ganske mange ting her i livet, der indebærer en pænt stor gambling, hvis man ser sådan på det. Det er fx lykkeligt, når folk bliver gift, men faktum er, at hvert andet ægteskab bliver opløst igen, og der er sikkert også et antal mennesker – børn og voksne – i din omgangskreds, der er voldsomt traumatiserede af den tur. Unge mænd er som regel stolte, når de scorer i byen. Men faktum er, at klamydia florerer, og unge piger bliver sterile af det. Masser af mennesker går ned med fysiske eller psykiske skader som følge af deres job. Og så videre.

  For mig er det en kæmpe oplevelse at købe sex – hver gang. Eller rettere, det er en kæmpe oplevelse at møde de kvinder intimt. Men det er en ret ekstrem ting, som jeg tror kun er for de få, ligesom det kun er få der ville kunne lide at holde en tale for 300 mennesker eller springe ud i faldskærm, selv om nogen elsker det. Jeg tror ikke prostitution er noget for dig, og det er også fint nok. Men du er nødt til at forholde dig til, at det er en meget vigtig del af nogle menneskers liv – både køberes og sælgeres.

  Til sidst om respekt: Det er ikke sononymer, at man bekymrer sig for andres menneskers velbefindende, og at man viser dem respekt. Hvis ens bekymringer om andres velbefindende munder ud i, at man ikke som den absolutte hovedregel accepterer deres egne valg, er det tværtimod næsten så disrespektfuldt, som det kan være. Det er ikke blot retorik, når jeg nogle gange har nævnt de piger i Oslo, der græd over det kommende forbud mod sexkøb i Norge. De findes, og der er en grund til de græder, og du kan ikke gå ud fra, at du ved bedre end dem. Hvis du alligevel gør det – og lad os forestille os, at dit navn en dag kommer til at stå på det lovforslag, der kriminaliserer sexkøb i Danmark – så vil du også komme til at lægge navn til det, mange tusinde mænd og kvinder vil opfatte som afstumpet overgreb. Og senest den dag vil du skulle se disse mænd og kvinder i øjnene.

  Og igen, det her er ikke nedladenhed, men bare en opfordring til dig om at åbne øjnene for, at prostitution har mange flere facetter, end I er gået ud fra i SF. Eller sagt på en anden måde: At det handler om meget mere, end at din forestilling om mig møder Alice.

 7. Hej Balder.

  Vi kæmper ikke for at bevare prostitution som indtægtskilde. Det spørgsmål er der ingen, der diskuterer. Det skyldes, at der ikke er nogen, der forestiller sig, at prostitution kan afskaffes i samfund af vores type. Derfor handler debatten om inden for hvilke rammer, prostitution skal udøves.

  Vi kæmper for at skabe menneskelige forhold for de prostituerede. Alle kvinder, der vantrives som prostituerede, skal efter vor opfattelse gennem omfattende sociale hjælpeforanstaltninger hjælpes ud af prostitution, således at den prostitution, der under alle omstændigheder vil finde sted, kun udøves af kvinder, der på godt og ondt, som folk sædvanligvis gør det, trives med deres arbejde.

  I modsætning hertil finder du og SF det acceptabelt, at den prostitution, der under alle omstændigheder vil finde sted, også udøves af kvinder, der vantrives som prostituerede.

  Desværre forholder du dig i dit svar slet ikke til Enhedslistens pointe, som vi refererede til, og som var anledningen til vort indlæg. Enhedslistens pointe er, at den kriminalisering af kunderne, som du og SF ønsker, vil forværre forholdene for de prostituerede, der i forvejen har det dårligst.

  Hvordan har SF det med det?

  Hvordan hænger denne pointe sammen med, at SF vil kriminalisere prostitutionskunderne for de prostitueredes skyld?

  Det er rigtigt, at vi ikke er enige i, at et hvilken som helst sexkøb er en skadelig handling, der skal stoppe. Det er i mange tilfælde en skadelig handling, nemlig hvor det involverer kvinder, der vantrives som prostituerede. Men det er ikke en skadelig handling, hvor det involverer kvinder, der trives ved at arbejde som prostituerede.

  Dernæst véd alle, at sexkøb som sådan ikke kan stoppes, idet prostitution ikke kan afskaffes i et samfund af vor type.

  Endelig virker det som om, at du og SF tror, at hvis kvinder, der vantrives som prostituerede, i forbindelse med en kriminalisering af kunderne, må reducerer deres sex-salg med f.eks. 10 %, så får disse kvinder det 10 % bedre. Det er helt forkert. Det indtægtstab de lider, kan faktiske forringe deres situation, og de underjordiske forhold, de under en kriminalisering skal arbejde under, kan gøre voldsom skade på dem.

  Det er ingen løsning, at tvinge dem til at reducere deres sex-salg med 10 %, men det er derimod en løsning, at de bliver hjulpet ud af prostitution.

  Vi er så i øvrigt stort set enige i SF’s social-politiske idé-katalog, du refererer. Men er det andet end et idé-katalog? Hvornår bliver det omsat i politisk handling? Hvornår ser vi SF gå i forhandling med andre partier om støtte til disse eller lignende forslag? Hvornår ser vi forslagene stillet i Folketinget?

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 8. Lidt mere om respekt. Her er en beretning om, hvordan forbudstilhængernes respekt for de prostituerede udmøntes i Balders lykkeland, Sverige.
  http://sensuellqkonsult.wordpress.com/2007/05/17/hur-man-skyddar-det-finaste-som-finns/

  Herhjemme er Reden Stop Kvindehandel (RSK) blandt de mest ivrige fortalere for et forbud. De driver blandt andet det beskyttelsestilbud, der en del af handlingsplanen mod kvindehandel. Som det fremgår af evalueringen af de første tre år under handlingsplanen, indebærer det brud på menneskerettighederne, idet man frihedsberøver de pågældende kvinder, uden at de har været stillet for en dommer. Se her side 20-21 her:
  http://www.lige.dk/files/PDF/kvindehandelrapportfinal.pdf
  Der findes et alternativt beskyttelsestilbud, hvor kvinderne ikke bliver frihedsberøvet. Men det fortæller RSK dem ikke om – de får ikke lov at vælge selv.

  De kvinder, der kommer i beskyttelsestilbuddet, er fundet gennem politiet. Nogle af dem er muligvis ofre for kvindehandel, men langt de fleste er anholdt uden opholdstilladelse eller lignende og vælger beskyttelsestilbudet som alternativ til fængsel og umiddelbar udvisning. Ingen af dem, som RSK har mødt i det opsøgende arbejde, og som de ikke har magtmidler over for, har valgt at tage imod beskyttelsestilbuddet (se side 16-17 i evalueringen).

  SF er blandt de partier, der har stemt for forlængelsen af handlingsplanen, selv om man ved, at den indebærer overgreb på prostitueredes menneskerettigheder. Man tager endnu engang hatten af for Enhedslisten, der som de eneste undlod at hoppe med på den galaj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *