Glædelig prostitutionsvedtagelse i Det norske Arbejderparti – pm fra søndag aften

Det norske Arbejderparti besluttede søndag på deres landsmøde, at vedtage en ny prostitutionspolitik indeholdende et forbud mod køb af sex, foruden en længere række sociale tiltag. Læs vedtagelsen

Beslutningen betyder at Norge nu kan se frem til, at regeringen gennemfører den vedtagne politik.

topp 07

Jeg er godt gammeldags glad for denne væsentlige beslutning, og jeg håber meget at den bølge som svenskerne startede i 1999, og som nordmændene nu vil hoppe på, vil slå ind mod den danske kyst, siger Balder Mørk Andersen.

Når alle tre lande har fået gennemført en kriminalisering af køb af sex vil Skandinavien kunne fremstå som en samlet styrke i kampen mod køb af sex, siger Balder Mørk Andersen forhåbningsfuldt.

I SF har vi siden 2005 været det eneste parti i Folketinget der har haft et forbud mod køb af sex, som sin vedtagne politik. Jeg har stor tiltro til, at de andre partier følger med i den norske udvikling, så vi med tiden vil opleve et folketing der for alvor tager prostitutionsproblemet alvorligt. Andet kan man i et socialt ansvarligt samfund simpelthen ikke være bekendt, udtaler Balder Mørk Andersen.

Foruden at være folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg og SF’s retsudvalg, har Balder Mørk Andersen været medskribent på SF’s prostitutionsprogram, Køb af sex skal kriminaliseres og har gjort meget for at gøde jorden for vedtagelsen af denne politik.