(PM) SF: Brug for et andet politiklagesystem

De nye oplysninger om politidrabet på en 43-årig sindsforvirret person på Frederiksberg d. 19. juni 2006 giver os alle endnu engang anledning til at overveje et andet politiklagesystem.

Sagen rejser nogle væsentlige principielle spørgsmål.

Denne sags forløb efterlader offentligheden med usikkerhed. Er der sket en fejlagtig vurdering af betjentene eller hvad? Det er ødelæggende for vores alles opfattelse af, at vi lever i en retsstat.

Ordningen med politiklagenævnet, som indstiller til statsadvokaten, og en statsadvokat, der er bundet til kun at rejse sigtelse, hvis der ikke er begrundet tvivl om at sagen kan føre til domfældelse giver flere tabere, er tidskrævende og efterlader undertiden det indtryk, at der vist nok er sket noget galt – uden at sag rejses.
De politibetjente, der har været involveret i sagen står tilbage med en ikke klar afgørelse, der vil til stadighed være usikkerhed om de har overtrådt reglerne om magtanvendelse.
De pårørende oplever at det hele er en stor sammenblanding af interesser, hvor hensynet til politiet vejer tungest.
Sagen har taget urimeligt lang tid. Det belaster betjentene og de pårørende,

SF forventer derfor at justitsministeren speeder op for det udvalgsarbejde, som skal munde ud i en ny reform af politiklagesystemet, siger formand for SF’s retsudvalg Balder Mørk Andersen.

SF foreslår at vi kigger til Storbritannien og Norge, hvor man har etableret en slags auditørordning, hvor en instans skal behandle de alvorlige sager og rejse disse sager for retten.

Politiauditøren skal være helt uafhængig af det daglige politiarbejde. Der skal være tilknyttet ældre dygtige efterforskere, som ved, hvordan man behandler vidneudsagn og andet bevismateriale – og de skal ikke lave andet.

Det vil kunne give offentligheden en betryggelse, da det vil være klart, at der ikke er sket sammenblanding af interesser, udtaler formand for SF’s retsudvalg Balder Mørk Andersen.

Sagerne kan behandles hurtigt, så politibetjente ikke skal vente i årevis før det bliver klart om de skal for retten eller ej. Og for de pårørendes vedkommende vil det have stor betydning, at ulykkelige sager, som den på Frederiksberg, kan afgøres hurtigt og uden den store offentlige debat, fordi der er klare linier, slutter formand for SF’s retsudvalg Balder Mørk Andersen.

(Pressemeddelelse)

Som ekstra info kan det altså understreges at vi ikke bakker op om det forslag som Enhedslisten (med opbakning fra RV) kom med i dag om automatisk rettergang, når politiets magtanvendelse fører til dødsfald. Læs Politiken

Update søndag d. 22 Sagen blev her til morgen taget op i de regionale nyheder. Hør indslaget ved at trykke på Nyhederne her på P4 Kbh – søndag 9.30 eller læs hvad der blev sagt her: SF: Politiklagesystemet skal ændres nu