Hvorfor skal et klogt tiltag mod kapitalfonde, følges af en tåbelig sænkning af selskabsskatten ?

SF følger nu op på regeringens tiltag mod kapitalfondene, med en kritik af den samtidige sænkning af selskabsskatten. Også Socialdemokraterne er enige med SF.

Læs her SF’s pm om sagen:

SF: Virkningsløs gavebod til selskaber
SF’s skatteordfører, Morten Homann, hilser det velkomment, at
regeringen vil gribe ind mod kapitalfonde. Men indgrebet løser ikke
problemerne og er en dårligt skjult undskyldning for at nedsætte
selskabsskatten.

Af: Morten Homann, skatteordfører

»Regeringen har helt ret i, at det kræver handling at stoppe
kapitalfondenes spekulation, og at de danske skatteregler skal laves
om som følge af EF-domstolens afgørelse i den såkaldte
Cadbury-Schweppes-sag. Men indgrebet løser ikke problemerne. Det
lugter mere af en dårligt skjult undskyldning for at nedsætte
selskabsskatten«, udtaler Morten Homann.

»Det er en afslørende pointe, at hver eneste gang regeringen lukker et
skattehul for virksomhederne, skal selskabsskatten nedsættes. Det
gjorde man, da man for to år siden lukkede et hul i
sambeskatningsreglerne. Og det sker nu igen, så Danmark indtager en
kedelig udbryderrolle i det internationale kapløb mod en selskabsskat
på nul procent. Den skattelettelse bliver bare endnu mere grotesk i
lyset af de store besparelser, regeringen påfører alt lige fra
daginstitutioner over ældrepleje til kollektiv trafik«, fortsætter
Morten Homann.

»Indgrebet har slet ikke taget højde for sammenhængen med
udbyttebeskatningen. Nu vil alle, der gerne vil slippe for at betale
topskat, blot stifte et selskab og udbetale deres løn som udbytte med
en samlet skatteprocent på 55. Dem, der for alvor betaler regningen
for indgrebet mod kapitalfondene er iværksætterne, der ikke får glæde
af den lavere selskabsskat, men bliver ramt fuldt ud af
stramningerne«, påpeger Morten Homann.

»At begrænse rentefradraget er hverken helt eller halvt nok til at
løse problemerne – specielt ift. EF-dommen. Men der er en række ting,
man i stedet kunne have gjort for målrettet, effektivt og præcist at
have lukket de huller, kapitalfondene og EF-domstolen i fællesskab har
banket i den danske selskabsbeskatning. SF bidrager gerne med gode
ideer. Til gengæld må regeringen så pakke sin gavebod til
virksomhederne sammen igen«, slutter Morten