Kløverkarréen – Se hér det reviderede projekt for boligbyggeri på Kløvermarken

Så foreligger det reviderede forslag til boligerne rundt om Kløvermarken. Kløverkarréen – revideret projekt
2000 boliger i et næsten 3 km langt og 27 m bredt bælte hele vejen rundt.

I forslaget ønsker man at give både og – ikke enten eller (se s.9). Kan dette i realiteten lade sig gøre? hvad mener du?

SF Københavns bestyrelse som jeg i et stykke tid sad i, skal i morgen beslutte et ja eller nej til projektet. Det er SF det står og falder med, så usandsynligt vigtigt, at det bliver gjort på klartbelyst baggrund.

Man kan betragte det på to niveauer: a) Det er grundlæggende en falliterklæring, at vi i Kbh. grundet urettidig omhu er endt der, hvor vi skal bygge på vigtige grønne områder.

b) Når det er sagt, kan brok over fortidens synder og politiske smøl ikke skaffe nye boliger, og de mangler altså pt i Kbh.

Tegnestuen har tilsyneladende arbejdet klogt på at imødekomme kritikken, og det ser naturligvis meget professionelt ud fra PLOT. Arkitektmæssigt er jeg umådelig begejstret. Dette er fremsynet, og jeg spår at projektet vil kunne vinde internationale priser. Inden revisionen havde jeg dog hældt til et nej, men nu hælder jeg til et ja. Her skal det dog siges, at jeg ikke ville ligge mig fast på en beslutning, før jeg havde hørt en stadsarkitekt eller anden fagperson udtale sig om evt. problemer ved det nye oplæg.

Den eneste kritik jeg efter gennemsyn selv kan fremkomme med er, at forslagene til banerykninger (for at modhjælpe slid på de samme steder) desværre ser lidt svage ud (se s. 30-31). Men jeg vil ikke rangere dette argument som altafgørende.

At boligerne kan komme til at koste 5000 kr. som Ritt Bjerregaard gik til valg på, er komplet umuligt, men det er ikke afgørende for beslutningen om at bygge eller ej. Hvis de kommende indflyttere ikke kan lide fodbold, skal de nok komme til det. Ja, kombinationen mellem idræt og bolig tror jeg faktisk kan fungere på en spændende måde.

0 tanker om “Kløverkarréen – Se hér det reviderede projekt for boligbyggeri på Kløvermarken”

 1. Kan du som en af de få indviede SF’s stemmekvæg? ikke lige forklare den undrende hob et par uklare forhold.

  For det første hvormange af de nu 2000 boliger der bliver såkaldte billigboliger ?

  Hvordan finansieres billigboligerne – er der klausuler (lokumsaftaler) om grundpriser og klausuler på det resterende byggeri, der skal billiggøre Ritt og SF’s boliger ?

  Hvorledes skal byggemæssige og lov krav til parkeringsareal pr m2 beboelse opfyldes +
  hvorledes skal krav til tilkørselsfaciliteter, renovering, cykelparkering, fritids/lejeområder opfyldes ?
  Hvorledes skal det omkringliggende vejnet tilpasses til stigende trafikmængder ?

  Hvor stor skal afstanden fra boligerne til boldbanerne være i meter ?
  Hvor mange boldbaner skal nedlægges ?
  Hvor skal klubhusene lægges efterfølgende ?
  Hvorledes vil SF og bygherrer sikre at boligerne ikke påvirkes eller generes af støj fra boldbaner ?
  ja der er tusinde andre spørgsmål som synes uafklarede, men SF har vel svarene.

  PS så har SF vel bemærket de 25.000 ejerboliger der allerede er til salg i København og den manglende lyst til projektkøb ?

 2. Hej Bjarne
  Jeg har en holdning, men er ikke formelt med til at beslutte dette. SF-KBH’s bestyrelse stillede følgende betingelser i går:

  1. Der skal være tale om varieret byggeri og blandede boliger – forskellige priser, størrelser og ejerformer. De store almene byggerier har haft en tendens til at udvikle sig til ghettoer. Det skal vi undgå.
  2. Byggeriet være leve op til skrappest mulige krav om moderne energi- og miljørigtigt boligbyggeri.
  3. Det skal sikres, at beboerne i de billige boliger ikke havner i en gældsfælde, og SF’s medvirken forudsætter, at vi kan acceptere den endelige finansieringsmodel for projektet.
  4. Hvis der bygges på sportsarealer eller andre grønne områder skal der kompenseres i fuldt omfang andre steder i byen
  5. Der skal i forbindelse med større nybyggerier udarbejdes en samlet plan for området omfattende trafikløsninger, skoler, institutioner og rekreative områder.
  6. Provenuet fra grundsalg skal disponeres af aftaleparterne.
  7. Der skal ikke bygges boliger på Karensminde eller på Christiania – sidstnævnte medmindre Christiania selv ønsker det.

  Derudover havde man følgende sidebemærkninger:
  Provenuet fra grundsalg skal bruges til investeringer i idrætsanlæg (nyanlæg og renovering af eksisterende), grønne områder og trafikløsninger – både omkring Kløvermarken og andre steder i byen. Det kunne f.eks. være på Refshaleøen, på Islands Brygge (Heklas baner), Ørestad, Genforeningspladsen/ Bellahøjmarken, Ryparken (leje af baner hos militæret), Vesterbro, idrætshal på Holmen, Sundbyøsterhallen, nye klubhuse, kunstgræsbaner mv., mindre aktivitetsrum i bebyggelsen til de små idrætter og tilskud til Kløvermarkens Tennisklub til miljøoprensning. En flytning af den eksisterende Go Cart bane fra området til trekantsområde ved Bella Centret vil også være en god idé. Trafiksanering i områder inkl. trafiksikre stisystemer til/fra Christianshavn, Holmbladsgade mv. fra/til Kløvermarken. Det kan også være investeringer i legepladser, rekreative byrum og kultur.
  Det synes mig at være en klog og afbalanceret beslutning. Enkelte af dine andre spm. er der forsøgt at tage højde for i det reviderede forslag, men i det kan man jo være uenig.
  Vh. Balder

 3. Bare så uendelig trist, en socialdemokratisk overborgmester med SF i ryggen, inddrager fritidsområder til byggeri af ejerlejligheder…
  – etablering en ny bydel med tilhørende institutioner m.v. vil uden tvivl koste blod, sved og masser af tårer for de rigtig mange, der i dag benytter kløvermarken som rekreativt område…..amager bliver aldrig det samme

 4. Der er jo ikke i overenstemmelse med sandheden at sige at man er nødt til at bebygge grønne områder for at lave nye boliger. I København er der uendeligt mange byggemuligheder. Nordhavnsområdet rummer på lang sigt omkring 1.000.000 em2 (sic) og på kort sigt 400.000 em2, Ørestad ligger ind med jord til 8 – 10.000 boliger. Der er stadig masser af byggemuligheder på Islands Brygge, Baneterrænet, Carlsberggrunden osv. Det eneste der mangler er KOMMUNALT EJEDE grunde. Rent faktisk har Soc.dem. med støtte fra bl.a. SF nu i mere end 1 år blokeret for vedtagelse af lokalplanen for Artillerivej fordi overborgmesteren ikke kan forstå at private bygherrer på privatejet jord ikke bare forærer hende boliger til det halve af markedsprisen for at hun kan opfylde et valgløfte. JP har løftet en smule af sløret for hele den studehandel man forsøger at presse igennem og direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen blev presset ud da mhun gjorde opmærksom på at man var lagt på den forkerte siden af loven.
  Det er efter min mening en interessant måde at sikre billige boliger ved at blokere for privates boligbyggeri, som kunne være med til at stabilisere markedet ved at øge udbuddet af ejerboliger og i stedet inddrage offentlige grønne områder. Når man så oven i hatten ikke vil gå med til at bygge på områder, hvor der faktisk vil kunne opføres boliger på offentligt ejede grunde (Karens Minde, Christiania), så virker det hele da fuldstændigt bagvendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *