Røgfri dagpleje NU!

I tirsdagens 24timer (en hustandsomdelt gratisavis som jeg på Frb. endnu ikke har modtaget!), er der på side 2 en artikel om rygning i dagplejen. I København er der røg i 75 %!! af dagplejerne. Der må naturligvis ikke ryges når der er børn i dagplejen, men da det er et privat hjem kan der pulses løs når børnene er hentet. Dette er for mig at se dybt problematisk, og det bør forbydes at ryge i hjem hvor der passes børn. Røg hænger ved, og er dybt skadelig for de børn der udsættes for det.

For mig at se er det forkert at betragte et dagplejehjem som et totalt privat hjem. Det er en arbejdsplads, og til en sådan kan der stilles sundhedsmæssige krav. Det er jo heller ikke tilladt udenfor arbejdstid, at bruge slagterilokaler som benzintank. Vælger man at tjene penge på at åbne sit hjem som dagpleje, er der ikke noget at gøre – så skal omstændighederne ikke være sundhedsskadelige for børnene. Et lovindgreb vil på kort sigt skabe store pasningsmæssige problemer, så det bør gøres med varsling og tilbud om rygestopshjælp. Herefter kan dagplejere gøre op med sig selv, om de vil fortsætte med at passe børn, og derfor kvitte smøgerne eller ryge på altanen eller udenfor døren – eller prioritere at have røg i privaten, og derved afskære sig selv fra dette erhverv. Jeg mener ikke, at dette er et udtryk for sundhedshysteri – det er at tage vare på vores børn. Argumenter om at det jo altid har været sådan er totalt illegitime, for det er vel tilladt at blive klogere, og det er man så sandelig blevet på rygeområdet.